Bahar Akalın, merkezimizde Şubat 2014 tarihinden itibaren yoğun eğitim almaya başlamıştır. Doğum Tarihi 14 Ekim 2010 olan otistik spektrum bozukluğu tanısında bir kız çocuğudur.

 

Ayda 20 seans ABA Programı uygulanmaktadır. Bahar Akalın’ın 5 Şubat 2014 tarihinde yapılan Pep-r (Otizmli Çocuklar için PsikoEğitimsel Profil) Ölçeği’ne göre; takvim yaşı 3 Yaş 1 Ay iken gelişimsel yaşı 1 Yaş 2 Ay olarak saptanmıştır. Ayrıntıları şöyledir;

 

 

Şubat 2014 Tarihinde Uygulanan Pep-R (Otizmli Çocuklar İçin Psikoeğitimsel Profil)  Ölçeği Değerlendirme Sonuçları

 

Takvim Yaşı: 3 Yaş 1 Ay

 

 

Gelişimsel Ölçek Profili:

 

Taklit: 4 Ay

Algı: 10 Ay

İnce Motor:  1 Yaş 6 Ay

Kaba Motor:  1 Yaş 4 Ay

El-Göz Koordinasyonu:  1 Yaş 4 Ay

Bilişsel:  10 Ay

Sözel:  1 yaş 5 Ay

 

 

Gelişimsel Yaş: 1 Yaş 2 Ay

 

 

 


 

Görüntüler, şubat –haziran 2014 tarihleri arasına aittir. 5 ay boyunca toplam 100 seans yapılan ABA programından kesitler bulunmaktadır.