ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Özel eğitim danışmanlığı dolaylı bir hizmet biçimidir. Bu destek hizmet türünde koordinatör aracılığıyla öğrenciye yardım söz konusudur. Özel eğitim danışmanlığı üç temel öğeden oluşmaktadır. Bu üç öğe, danışman, danışan ve hakkında danışılandır. Özel eğitim danışmanlığında, danışan, hakkında danışılana yardımcı olmak için danışmana başvurur. Özel eğitim danışmanı, danışmanlık konusunda bilgi ve beceri sahibi olan bir özel eğitim öğretmeni, psikolog ya da rehber öğretmen olabilir.

Özel eğitim danışmanlığı iki şekilde gerçekleştirilebilir. İşbirlikçi yaklaşım ve uzman yaklaşımı. İşbirlikçi yaklaşım benimsendiğinde özel eğitim danışmanı ile danışan kararları birlikte verirler. Karar verme aşamalarında danışman danışanı öneriler geliştirmesi için cesaretlendirir. Uzman yaklaşımında ise danışman kararlan verir ve danışanın uygulamasını bekler.

Özel eğitim danışmanlığı süreci beş basamaktan oluşmaktadır (a) giriş, (b) sorunun belirlenmesi, (c) çözüm önerilerinin geliştirilmesi, (d) çözüm önerilerinin uygulanması ve (e) sonuçların değerlendirilmesi.

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA NELER YAPILIR?

  • Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli öğrencinin ilkokul sürecine kadar yaşanabilecek sorunları en aza indirerek koruyucu bir görev üstlenmek,
  • Özel gereksinimli olan öğrencilerin davranış problemlerini saptamak, değerlendirmek ve aileye başa çıkma stratejileri hakkında destek vermek,
  • Sosyal hayatta karşılaşılan güçlüklerle ilgili yol göstermek, öneri sunmak,
  • Öğrencinin akademik yaşamında karşılaştığı sorunlarla ilgili uygun çözüm önerileri sunmak,
  • Öğrencinin gelişimine uygun etkinlikler hakkında önerilerde bulunmak,
  • Eğitsel ve gelişimsel değerlendirme konusunda destek sağlamak (AGTE, PEP-R, ZİHİN KURAMI, DENVER, PORTAGE, GOBDÖ vb.)

Kaynak: Bu yazı “Özel eğitim danışmanlığı süreci ve bir danışmanlık örneği (2003)” adlı makaleden uyarlanmıştır.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/50/462.pdf