Fizyoterapi Nedir?

Pediatrik fizyoterapi doğumdan itibaren çocukların, doğuştan veya sonradan gelişen fiziksel zorluklarını azaltarak bağımsızlıklarını maksimum seviyeye getirmek üzere belirli tedavi modellerinin kullanıldığı bir uygulamadır. Otizm tanısı olan çocukların büyük birçoğunun fiziksel gelişiminde de gerilik söz konusudur. Öykülerinde geç emekleme geç yürüme gibi normal motor gelişim basamaklarında görülen geriliğin yani sıra parmak ucunda yürüme kalem tutma yazı yazmada görülen orunlar dokunma sarılma gibi çevresel uyaranlara karşı anormal duysal tepkiler de görülmektedir.

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir.

Duyu Bütünleme fonksiyon bozukluğu, beynin duyu bütünlemesi işlemini yapamamasıdır. Buda kişilerde gelişim bozukluğu olarak ortaya çıkar.

Beynin duyu alımı bozulursa;

1)Dokunma Hassasiyeti

2)Hareketi Reddetme

3)Korku ve Kaçınma

4)Aktiviteyi fark edememe

5)Farklı ortam tepkiselliği görülür.

Multidisipliner bir yaklaşım olarak fizyoterapi ve duyu bütünleme terapisi otizmli çocukların normal gelişim basamaklarını tamamlamalarına yardımcı olma, anormal duysal tepkileri minimize etme bu sayede sosyal becerilerinin ve çevreye olan uyumlarının artmasını amaçlamaktadır.

Yapılan çalışmalar arasında ince motor kabiliyeti içeren oyunlar (boncuk dizme mandal takma çıkarma yapboz oyunları vb) el ve göz koordinasyonu gerektiren (basket atma top atıp tutma, tenis, futbol vb) hedef içerikli oyunlar, gevşeme teknikleri, posturel düzgünlüğü ve normal kassal tonusu sağlamaya yönelik aktiviteler almaktadır.

Duyu bütünleme terapisi otizmli çocukların öncelikle rahat edebilecekleri onların motive olabilecekleri uygun koşulları sağladıktan sonra gerekli değerlendirmeler sonucunda terapist tarafından ön görülen duysal uyaran (vestibuler, proprioseptif, taktil, görsel, işitsel) içerikli aktiviteler seçerek yapılan çalışmalardır . Terapist çocuğun kendi isteği ile seçtiği aktiviteyi çocuğa uygun planlarken sözel ya da sözel olmayan yönergelerle bir başka aktivite için onu cesaretlendirir. Bu sayede karşılıklı güven duygusu içerisinde daha zor aktiviteler planlanabilir. Burada önemli olan çocuğun rahat edebileceği çevreyi düzenlemek onu zorlamadan aktif katılımını sağlamak ve gerek duyulduğunda yönlendirme yapmaktır.

İş ve Uğraşı Terapisi

Hastanın patolojisini azaltmak, sağlığını sürdürmek, adaptasyon ve verimliliğini sağlamak için, seçilmiş işlerde fonksiyonlarını düzenlemek, güçlendirmek ve performansını arttırmak sanatıdır. Bir diğer anlatımla, herhangi bir hastalık, kaza, doğumsal sakatlık veya yaşlanma sonucu mental, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek, ortaya çıkartmak, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için uygulanan amaca yönelik hareketlerdir.

  

Cansu Yaman

FİZYOTERAPİST

 

Kaynakça:

www.Rehabilitasyon.com/makale/Is_ve_Ugrasi_Te-2_D30pCW_33

www.Rehabilitasyon.com/hastaliklar/detay/Otistik_Engelliler_(Otizm)

https://otsimo.com/tr/otizme-yonelik-tedavi-uygulamalari/?no-cache=1

 

[YouTube_WD id=4 item=2]