Çalışma Alanımız

 • İletişim Bozuklukları
 • Motor Bozukluklar
 • Özgül öğrenme bozukluğu
 • Dikkat eksikliği-hiperaktivite(aşırı hareketlilik) bozukluğu
 • Zihinsel engelliler
 • Serebral palsi
 • Down sendromu
 • Gelişim gerilikleri
 • Otizm Spektrum Bozuklukları (Yaygın gelişimsel bozukluklar)
 • Rett Sendromu
 • Asperger Sendromu
 • Dezintegratif Bozukluk
 • Başka Türlü Adlandırılmayan Bozukluk (atipik otizmi de kapsar)
 • Dil bozukluklari
 • Sosyal iletisimsel bozukluk
 • Tepkisel baglanma bozuklugu(Reaktif Bağlanma Bozukluğu)
 • Selektif mutizm
 • Landau-kleffner Sendromu
 • West Sendromu