Çalışma Alanımız

 • İletişim Bozuklukları
 • Motor Bozukluklar
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite (aşırı hareketlilik) Bozukluğu
 • Zihinsel Engelliler
 • Serebral Palsi
 • Down Sendromu
 • Gelişim Gerilikleri
 • Otizm Spektrum Bozuklukları (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar)
 • Rett Sendromu
 • Asperger Sendromu
 • Dezintegratif Bozukluk
 • Başka Türlü Adlandırılmayan Bozukluk (atipik otizmi de kapsar)
 • Dil Bozuklukları
 • Sosyal İletişimsel Bozukluk
 • Tepkisel Bağlanma Bozuklugu (Reaktif Bağlanma Bozukluğu)
 • Selektif Mutizm
 • Landau-Kleffner Sendromu
 • West Sendromu

Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi’nde;

 • Kaynaştırma programına hızlı adaptasyon için aynı seans odasında, 2 ya da 3 öğrencinin bire bir, bireysel eğitim öğretimi yapılmaktadır.
 • Program başında ve belirli zaman aralıklarında öğrencinin durumu standart testler ve ölçekler ile kontrol edilmektedir. (ABLLS, PEP-R, GOBDÖ, VİNELAND v.b.)
 • ABLLS değerlendirmesindeki 25 alt beceri alanında öğrencinin ihtiyaç duyduğu becerilere göre bireysel programlar oluşturulmaktadır.
 • Her gün öğrencinin terapistiyle katıldığı grup zamanı (circle time) etkinliklerinde sosyal beceri çalışmaları yapılmaktadır.
 • Data kayıt formlarındaki veriler grafiğe dökülerek beceri kazanımı her öğrenci için analiz edilmektedir.
 • Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler, her aile ile 3 aylık periyotlarda paylaşılmaktadır.
 • Vaka toplantıları periyodik olarak yapılmaktadır.
 • Öğrencileri ev ve anaokulu ortamında gözlemlemek ve oralardaki yaşantısıyla ilgili danışmanlık vermek amacıyla rutin olarak ev ve anaokulu ziyaretleri yapılmaktadır.
 • Aileye, ayda 20 ile 120 seans arasında değişen farklı yoğunluklarda ABA Program seçenekleri sunulmaktadır.
 • Özel gereksinimli bireylerin hayatını konu alan sinema, belgesel ve eğitim içerikli gösterimler her ay yapılmaktadır.
 • Ailelere yönelik bireysel ve grup destek toplantıları düzenlenmektedir.
  Ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda uygulamalı ABA eğitim desteği verilmektedir.
 • AKF, All Kids First Early Intervention Services, LLC. (All Kids First Erken Müdahale Servisleri): Amerika’nin Georgia eyaletinde otizmli dahil olmak üzere çeşitli gelişim geriliği gösteren çocuklara ve ailelerine 10 yılı aşkın süredir, özel eğitim alanında en etkili yöntem olarak kabul edilen, ABA (Applied Behavior Analysis) yöntemi ile hizmet vermektedir.
 • Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi, AKF, All Kids First Early Intervention Services, LLC. (All Kids First Erken Mudehale Servisleri) ‘nin “know-How”u ile Amerika kalitesinde bir hizmet sunmaktadır.

Programımız

ABLLS (The Assessment of Basic Language and Learning Skills) ; temel dil ve öğrenme becerilerini 25 beceri alanına ayırarak kendi içinde de hiyerarşik biçimde alt basamaklarını en ince detaylarına kadar kapsadığı için Amerika’da tüm ABA uzmanlarının eğitim programlarını yazarken en çok kullandığı, kendine özel bir materyal kiti olan değerlendirme programıdır.

ABLLS Programının ayrıntıları şöyledir;

 • Pekiştirecin Etkisi ve İşbirligi ( Cooperation and Reinforcer Effectiveness)
 • Görsel Performans (Visual Performance)
 • Alıcı Dil ( Receptive Language)
 • Motor Taklit (Motor İmitation)
 • Ses Taklidi (Vocal İmitation)
 • İstek bildirme (Request)
 • Adlandırma (Labeling)
 • Pragmatik Dil (Intraverbal)
 • Spontan Konuşma (Spontaneous Vocalization)
 • Gramer Sözdizimi (Syntax and Grammar)
 • Oyun ve Eğlence (Play and Leasure)
 • Sosyal İlişkiler (Social İnteraction)
 • Grup Komutları (Group İnstruction)
 • Sınıf Rutini (Classroom Routines)
 • Cevapların Genellenmesi (Generalized Responding)
 • Okuma (Reading)
 • Matematik (Math)
 • Yazma (Writing)
 • İmla Heceleme (Spelling)
 • Giyinme (Dressing)
 • Yemek Yeme (Eating)
 • Özbakım (Grooming)
 • Tuvalet Becerileri (Toileting)
 • Kaba Motor (gross motor)
 • İnce Motor (fine motor)

Hedeflerimiz;

 • Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin çağdaş toplum ve eğitimin elverdiği en iyi koşullarda yaşamlarını sürebilmelerini sağlayabilmek,
 • Ailelerin ve eğitimcilerin, eğitimle ilgili farklı konular hakkında bilgi sahibi olmasını, eğitim ve araştırmanın özendirilmesini sağlayabilmek,
 • Erken tanı ve gelişim izleme yöntemlerinin önemini vurgulamak ve kişileri bu konuda eğitebilmek,
 • Farklı gelişim gösteren çocukların erken yoğun özel eğitim almalarını sağlamak ve bu konu da bilinç oluşturmak,
 • Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin, kaliteli yaşam ve eğitimlerini sağlamak için devlet desteğinin genişletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapabilmek,
 • Bilimsel, çağdaş, ilkeli hizmetler sunan, alanında lider ve rehber bir kurum olabilmek.

Merkezimizi ziyaret etmek ve ayrıntılı bilgi almak için lütfen randevu alınız…