TESTLER

WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R ZEKA TESTİ (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ)

Wisc-r zeka 6-16 yaş grubuna yönelik uygulanan, bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel bir zeka testidir.

MMPI TESTİ

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Testi

Kişilik bozukluklarını ölçebilen, 3 geçerlik, 10 klinik alt ölçeği olan kapsamlı bir kişilik testidir.

D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

9 ile 60 yaş arası uygulanan ve seçici dikkatle zihinsel konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılan bir araçtır. D2 dikkat testi ile hız, dikkat, işe adaptasyon, zaman kullanımı ve işe verilen önem saptanır.

Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi

Raven İlişki Kurma Yeteneği Testi:

Objeler arasındaki ilişkileri görme, parça-bütün ilişkisini tahmin edebilme yeterliliğini ölçer. Raven testi karmaşık işlerde, yüksek zeka performansı gerektiren işlerde çalışan personellerin yeterliliğini ölçer.

Figür Konsantrasyon Testi

Figür Konsantrasyon Testi:

Kişinin dikkatini pek çok işe/uyarana yöneltmesi ile ilgili yeterliliğini ölçer.

Revisions Testi

Revisions Testi (Form S):

Bu test aritmetik yeteneği ölçmeye yönelik, sıra sıra çıkarma işlemlerinden ibaret olan bir testtir.

P.Q. Kişilik Envanteri Testi

P.Q. Kişilik Envanteri Testi (Eysenck Kişilik Envanteri):

100 maddelik bu test 3 faktörlü kişilik modeli olup kişiliğin boyutsal değerlendirmesine olanak sağlayan 30 yıldan beri hem yurtdışında hem Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir ölçektir.

Açılım Testi

Açılım Testi:

Görsel dikkati, şekillerin açık formunu düşünebilme, kestirebilme yeteneğini ölçer.

Domino Testi

Domino Testi (A Formu):

Bireylerin soyut düşünebilme yeteneklerini ölçer.

Aletsel Seçmeli Dikkat Testi

Aletsel Seçmeli Dikkat Testi:

Dikkat becerisini ölçmeye yönelik kullanılır. Test uygulamasında belirlenen sürede bitirilmesi gerekmektedir.

Katlama Testi

Katlama Testi:

Üç boyutlu düşünebilmeyi ve görsel hafıza yeteneğini ölçer.

AGTE Gelişim Testi

AGTE Gelişim Testi:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır.

Cattell 2A ve Cattell 3A Zeka Testleri

Cattell 2A ve Cattell 3A Zeka Testleri:

Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 4-7 yaş arası çocukların, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylerin zekalarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Frostig Görsel Algılama Testi

Frostig Görsel Algılama Testi:

Frostig Görsel Algı testi 4-8 yaş arasında olan çocukların; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğini ölçer.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi:

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek maçıyla uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi:

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi). 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Benton Görsel Bellek Testi

Benton Görsel Bellek Testi (F ve G formu):

8 yaş üzeri çocuklara uygulanan Benton görsel bellek testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi:

Peabody testi 4-8 resmin buluştuğu 50-100 karttan oluşur. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

Gessell Gelişim Figürleri Testi

Gessell Gelişim Figürleri Testi:

3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

LUISA Duss Psianalitik Hikayeler Testi

LUISA Duss Psianalitik Hikayeler Testi:

Duss Öykü Testi, çocukların kompleks ve sorun­larını çözümlemek için hazırlanmış tekniklerin en geliştirilmişlerinden biridir. Bu teste yararlanılan öykü­ler daha çok onların anlayabilecekleri ve ilgi duya­bilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. Her öykü veya öyküdeki kahraman­lar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir.

Porteus Labirentleri Zeka Testi

Porteus Labirentleri Zeka Testi:

Porteus Labirent Testi,  7-14 yaş arası bireylerin zekâ ölçümünde kullanılan bir testtir. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanları ölçülür. Bu test özellikle insanın günlük yaşamındaki davranışlarda gösterdiği beceriyi ölçer.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi:

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir. Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

GOOD-ENOUGH-HARRİS Bir İnsan Çiz Testi

GOOD-ENOUGH-HARRİS Bir İnsan Çiz Testi:

3-15 yaş arasındaki bireylere uygulanan gelişimsel bir testtir. Yaklaşık IQ puanı verir. Test sonuçları bireysel hakkında, psikanalitik temele dayalı çok geniş sonuçlar vermektedir.

Çocuk Algı Testi (CAT)

Çocuk Algı Testi (CAT):

CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan veya insan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Çocukların kişilik dinamikleri ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek için kullanılır.

Kent EGY Testi

Kent EGY Testi:

Kent egy intelligence testinde, uygulamada süre sınırlaması yoktur. Uygulama bilgiye ve dile dayalıdır. 6-14 yaş çocuklar için ve zeka geriliğinden şüphelenilen yetişkinler için kullanılır.

Okula Hazırlık Testi ( OKHT)

Okula Hazırlık Testi ( OKHT):

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.

Burdon Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi:

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır.

Frankfurter Dikkat Testi

Frankfurter Dikkat Testi:

Farklılıkları bulmayı ve hızını ölçen dikkat testidir. 60-72 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Denver II Testi

Denver II Testi:

0-6 yaş arası çocukların gelişimsel sorunlarını saptamada kullanılan gelişim testidir. Gelişimi; kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanında değerlendirir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılama Envanteri (ÖGTE)

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanılama Envanteri (ÖGTE):

Bu envanter öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olan derecelendirme ölçeğidir. ÖGTE, geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçekler; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakemedir.

Stanford - Binet Zekâ Testi

Stanford – Binet Zekâ Testi:

En eski zekâ testlerinden bir tanesi olmakla birlikte günümüzde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu testin en büyük avantajlarından bir tanesi 2 yaşından yetişkinliğe kadar geniş bir yaş aralığına hitap etmesidir. Ayrıca üstün bireyler için kronolojik yaşlarınına göre zekâ yaşlarının ne kadar ileri düzeyde olduğunu belirleyebilmektedir.

NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

Nöropsikolojik testler, bilişsel fonksiyonlar ve davranışların, fiziksel olarak beyinde var olan ya da oluşan bozukluklarla ilişkisini ölçmek için kullanılır.

Montreal Cognitive Assessment/ Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ( MoCA):

Montreal Cognitive Assessment/ Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ( MoCA):

Bu test dikkat,konsantrasyon, yürütücü işlevler, bellek, lisan görsel yapılandırma becerileri, soyut düşünce, hesaplama ve yönelim olmak üzere sekiz farklı bilişsel işlevi değerlendirir.

Addenbroke’ Cognitive Examination-Revised

Addenbroke’ Cognitive Examination-Revised:

Altı bilişsel alanın (oryantasyon, dikkat, bellek, sözel akıcılık, dil ve görsel uzamsal yetenek) değerlendirilmesini sağlayan kısa bir pildir (Mioshi ve ark., 2006). Demansı ve hafif kognitif bozukluğu tespit etmek için yararlıdır. Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans, ilerleyici supranükleer felç ve parkinsonizm ile ilişkili diğer demans formları gibi demans alt tiplerini ayırmada da etkilidir (Rittman ve ark., 2013).

Kısa Mental Durum Değerlendirmesi

Kısa Mental Durum Değerlendirmesi:

Mental durum muayenesinde hastanın oryantasyonunu, kendisi ve çevresi hakkındaki bilgisini, güncel olaylardan haberdarlığını, dikkatini, kısa süreli belleğini ve öğrenmesini, uzun süreli belleğini, muhakemesini, aritmetik becerisini, soyutlama-soyutta düşünme becerisini, karmaşık görsel algısını ve yapılandırma becerisini, praksi becerisini gözden geçirmek gerekir.

Wecshler Memory Scale Alttestleri

Wecshler Memory Scale Alttestleri:

Öğrenme, hafıza ve işler belleği değerlendirmek için kullanılır. Hem işitsel hem de görsel uyaranları kullanarak bellek ve dikkat işlevlerini değerlendirir. Demanslı kişileri tanımlamaya yardımcı olabilecek kısa bir bilişsel tarama içerir.

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi:

Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.

Stroop Testi

Stroop Testi:

Belirli bir olayda kişinin tepki verme hızını, beynin dikkati yönlendirmesini, kavramsal esneklik ve zihnin işlem hızı becerilerini ölçen bir testtir. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda tanı konulması ve nitelendirilmesi için beynin hangi bölümünün zarar görmüş olduğu saptanabilir.

Görsel-işitsel sayı Dizileri Formu (GİSD)

Görsel-işitsel sayı Dizileri Formu (GİSD):

İşitsel ve görsel olarak sunulan birimlere sözlü ve yazılı olarak verilen tepkilerin bileşimlerini içeren İşitsel – Sözel, Görsel Sözel, Görsel – Yazılı ve İşitsel Yazılı alt testler olmak üzere 4 alt testten oluşmaktadır. Kısa süreli bellek ve dikkati değerlendirir.

Sözel Akıcılık Testleri

Sözel Akıcılık Testleri:

İlk olarak Newcombe tarafından uygulanan bu testin orijinali 60 sn süre içerisinde hayvan kategorisinden isimlerin türetilmesi şeklinde kullanılmıştır. Şuanda; hayvan- meyve-sebze gibi çeşitli kategorilerden biri ile belli bir zaman aralığında olabildiğince çok sayıda kelime türetebilme prensibine dayanmaktadır.

Saat Çizme Testi

Saat Çizme Testi:

Demans taraması için kullanılan nöropsikolojik bir testtir.

Soyuttta Düşünme Değerlendirilmesi

Soyuttta Düşünme Değerlendirilmesi:

Soyut analiz yeteneği, kültürden ve sözel sayısal verilerden bağımsız bir testtir ve genel yeteneğin bir boyutudur.

Luria Çizimler ve Luria Motor Sekansları Testi Yap-Yapma (G-No-Go) Testi

Luria Çizimler ve Luria Motor Sekansları Testi Yap-Yapma (G-No-Go) Testi:

Frontal işlevi değerlendirmede kullanılan nöropsikolojik testtir.

İz Sürme Testi (Trail Making Test)

İz Sürme Testi (Trail Making Test):

1944 yılında ABD ordusu psikologları tarafından geliştirilmiştir. Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini ölçmektedir.

Winsconsin Kart Eşleme Testi

Winsconsin Kart Eşleme Testi:

WCST ilk olarak 1648 yılında Berg tarafından geliştirilmiştir. Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.

Benton Yüz Tanıma Testi

Benton Yüz Tanıma Testi:

Bu test, Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Karmaşık görsel algı işlevini ölçtüğü düşünülür.

Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi

Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi:

Bu testte, Yüz Tanıma Testi gibi Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Benzer şekilde karmaşık görsel algılama testidir.

Şekil Kopyalama

Şekil Kopyalama:

Beyin hasarını tespit etmek amacı ile kullanılan testlerden biridir.

Adlandırma Testi (Boston Noming Test)

Adlandırma Testi (Boston Noming Test):

Dil muayenesi bir nöropsikolojik değerlendirmenin olmazsa olmazıdır. BNT Kaplan ve ark,. tarafından geliştirilmiştir. Testin amacı resimlenmiş nesneleri adlandırma yeteneğini ölçmektedir.

Çizgi Bölme ve Daire Tamamlama Testi İşaretleme ve Harf İptali Testleri

Çizgi Bölme ve Daire Tamamlama Testi İşaretleme ve Harf İptali Testleri:

Görsel tarama defisitlerinin varlığını ve ciddiyetini değerlendirmek için kullanılır ve yakın ekstrapersonal uzayda tek taraflı uzamsal ihmalin (USN) değerlendirilmesinde kullanılır (Diller, Ben-Yishay, Gertsman, Goodkin, Gordon, & Weinberg, 1974). Nöropsikolojik değerlendirmede ayırt edici tanılar için başvurulan testlerdir.

Simultanagnozi Testi

Simultanagnozi Testi:

Aynı anda her şeyi birden görme bozulmalarını tespit atma amacıyla kullanılan testlerdir.

Psiko-Eğitimsel Profil (PEP-R) Ölçeği

Psiko-Eğitimsel Profil (PEP-R) Ölçeği:

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) halihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir.

ZİHİN KURAMI TESTLERİ

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri ‘’Zihin Kuramı Testleri’’ ile Değerlendirme

  • Aşama zihin kuramı testleri, “Sally –Anne testi”,“Görünüm Gerçeklik” ve “Beklenmedik İçerik Testi”
  • Aşama zihin kuramı testleri, “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çukulata testi (Chocolate Bar Story)”
  • Aşama zihin kuramı testleri, “Gözlerden Zihin Okuma Testi”( Reading the Mind in the Eyes Test)”ve “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)”, Yüz, Empatitestleri

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI):

0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır. Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.