Gelişim Testleri

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ UYGULANAN TESTLER VE İÇERİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

ÇOCUK VE ERGEN OBJEKTİF VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRME TESTLERİ

TESTİN ADI

ASSESSMENT OF BASIC LANGUAGE AND LEARNING SKILLS, REVISED(ABLLS)
TEMEL DİL VE ÖĞRENME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, REVİZE EDİLMESİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir.

TESTİN İÇERİĞİ

Bireylerin; dil, akademik, kendi kendine yardım ve motor becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesine ve ardından bireyselleştirilmiş müdahaleyi gerçekleştirmesine ve izlemesine izin verir.

TESTİN ADI

ANKARA GELİŞİM VE TARAMA ENVANTERİ (AGTE GELİŞİM TESTİ)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş arasındaki çocuklar.

TESTİN İÇERİĞİ

Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.

TESTİN ADI

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

TESTİN İÇERİĞİ

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

TESTİN ADI

BESLENME PROBLEMLERİ ÖLÇEKLERİ ( STEP – BAMBİ – FSQ )

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

8 yaş ve üzerindeki bireylerin hepsine.

TESTİN İÇERİĞİ

BAMBI (Otizm Öğün Davranışları Kısa Envanteri): 3 Alt alandan oluşan bu ölçek çocuğun problemli davranışlarını saptar. Bu alanlar;

 1. Sınırlı Çeşit (Limited Variety)
 2. Yiyecek Reddetme (Food Refusal)
 3. Otizm Özellikleri (Features of Autism)

STEP (BESLENME PROBLEMLERİNİ TARAMA ARACI): 5 Alt alandan oluşan bu ölçek beslenme problemlerini belirler. Bu alanlar;

 1. Yemek Yerken Boğulma/Tıkanma Riski (Aspiration Risk)
 2.  Yiyecek, Ortam ya da Kişi Seçiciliği (Selectivity)
 3. Beceriler (Skills)
 4. Reddetmeyle İlişkili Davranış Problemleri (Refusal Related Behavior Problems)
 5. Beslenmeyle İlişkili Davranış Problemleri (Nutrition Related Behavior Problems)

AİLE BESLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ (FSQ): 6 alt alan 27 maddeden oluşan bu ölçek ailelerin beslenme stratejilerini belirlemeyi sağlar.

 1. Yemek Yemede Çocuğun Kontrolü (Child control of intake)
 2. Program Yapısı/Öğün Rutini/Yemek ya da Atıştırmalık Zamanı (Schedule structure)
 3.  Ortam Yapısı (Setting structure)
 4. Yemek Yemede Ailenin Kontrolü (Parent control of intake)
 5. Serbest Bırakma/Müdahale Etmeme (Laissez faire)
 6. Zorlayıcı Etkileşimler/Müdahaleler (Coercive interactions)

TESTİN ADI

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ (F VE G FORMU)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

8 yaş ve üzerindeki bireylerin hepsine.

TESTİN İÇERİĞİ

8 yaş üzeri çocuklara uygulanan ‘Benton görsel bellek testi’, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

TESTİN ADI

DENVER II TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş arası çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

0-6 yaş arası çocukların gelişimsel sorunlarını saptamada kullanılan gelişim testidir. Gelişimi; kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanında değerlendirir.

TESTİN ADI

DUYGU DURUMU ÖLÇEKLERİ: CONNERS ÖĞRETMEN DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5-13 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

Öğrencilerin okul ortamındaki davranışlarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Hiperaktivite, dikkat eksikliği, davranım bozukluğu alanlarından oluşmaktadır.

TESTİN ADI

DUYGU DURUM ÖLÇEĞİ: CONNERS ANNE-BABA DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

6-13  yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği: Çocukların anne-babalar tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Davranım sorunları, hiperaktivite, öğrenme sorunları, kaygı ve psikosomatik sorunlar alanlarından oluşmaktadır.

TESTİN ADI

GOOD – ENOUGH – HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

3-15 yaş bireylere

TESTİN İÇERİĞİ

3-15 yaş arasındaki bireylere uygulanan gelişimsel bir testtir. Yaklaşık IQ puanı verir. Test sonuçları bireysel hakkında, psikanalitik temele dayalı çok geniş sonuçlar vermektedir.

TESTİN ADI

GOBDÖ ( GİLLİAM OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ )

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

TESTİN İÇERİĞİ

GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır.

TESTİN ADI

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5-7 yaş arasındaki okula başlayacak olan çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek maçıyla uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

TESTİN ADI

M-CHAT / DEĞİŞTİRİLMİŞ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ OTİZM TARAMA ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

18-36 aylık çocuklar

TESTİN İÇERİĞİ

Otizm belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir.

TESTİN ADI

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

2-12 yaş arasındaki çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

Peabody testi 4-8 resmin buluştuğu 50-100 karttan oluşur. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

TESTİN ADI

PORTAGE ERKEN EĞİTİM REHBERİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş

TESTİN İÇERİĞİ

Portage erken eğitim rehberi 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.

TESTİN ADI

PSİKO-EĞİTİMSEL PROFİL (PEP-R) ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir

TESTİN ADI

‘’ZİHİN KURAMI TESTLERİ’’ İLE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ DEĞERLENDİRME.

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

4-7 yaş arasındaki çocuklar  9 ve üzerindeki bireyler

TESTİN İÇERİĞİ

I. Aşama zihin kuramı testleri, “Sally –Anne testi”, “Görünüm Gerçeklik” ve “Beklenmedik İçerik Testi”
II. Aşama zihin kuramı testleri, “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çukulata testi (Chocolate Bar Story)”
III. Aşama zihin kuramı testleri, “Gözlerden Zihin Okuma Testi”( Reading the Mind in the Eyes Test)”ve “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)”, Yüz, Empati testleri