GELİŞİM TESTLERİ

Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezimizde Uygulamış olduğumuz “Gelişim Testleri”nin uygulanabilen yaş aralığı ve test içerikleri hakkında detaylar,

TESTİN ADI

Assesment of Basic Language and Learning Skills, Revised(ABLLS)

Temel Dil ve Öğrenme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Revize Edilmesi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir.

TESTİN İÇERİĞİ

Bireylerin; dil, akademik, kendi kendine yardım ve motor becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesine ve ardından bireyselleştirilmiş müdahaleyi gerçekleştirmesine ve izlemesine izin verir.

TESTİN ADI

Ankara Gelişim ve Tarama Envanteri (AGTE Gelişim Testi)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş arasındaki çocuklar.

TESTİN İÇERİĞİ

Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.

TESTİN ADI

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

TESTİN İÇERİĞİ

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

TESTİN ADI

Duygu Durumu Ölçekleri: Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5-13 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

Öğrencilerin okul ortamındaki davranışlarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Hiperaktivite, dikkat eksikliği, davranım bozukluğu alanlarından oluşmaktadır.

TESTİN ADI

Duygu Durumu Ölçekleri: Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

6-13  yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği: Çocukların anne-babalar tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Davranım sorunları, hiperaktivite, öğrenme sorunları, kaygı ve psikosomatik sorunlar alanlarından oluşmaktadır.

TESTİN ADI

Beslenme Problemleri Ölçekleri (STEP-BAMBİ-FSQ)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

8 yaş ve üzerindeki bireylerin hepsine.

TESTİN İÇERİĞİ

BAMBI (Otizm Öğün Davranışları Kısa Envanteri): 3 Alt alandan oluşan bu ölçek çocuğun problemli davranışlarını saptar. Bu alanlar;

 1. Sınırlı Çeşit (Limited Variety)
 2. Yiyecek Reddetme (Food Refusal)
 3. Otizm Özellikleri (Features of Autism)

STEP (BESLENME PROBLEMLERİNİ TARAMA ARACI): 5 Alt alandan oluşan bu ölçek beslenme problemlerini belirler. Bu alanlar;

 1. Yemek Yerken Boğulma/Tıkanma Riski (Aspiration Risk)
 2.  Yiyecek, Ortam ya da Kişi Seçiciliği (Selectivity)
 3. Beceriler (Skills)
 4. Reddetmeyle İlişkili Davranış Problemleri (Refusal Related Behavior Problems)
 5. Beslenmeyle İlişkili Davranış Problemleri (Nutrition Related Behavior Problems)

AİLE BESLEME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ (FSQ): 6 alt alan 27 maddeden oluşan bu ölçek ailelerin beslenme stratejilerini belirlemeyi sağlar.

 1. Yemek Yemede Çocuğun Kontrolü (Child control of intake)
 2. Program Yapısı/Öğün Rutini/Yemek ya da Atıştırmalık Zamanı (Schedule structure)
 3.  Ortam Yapısı (Setting structure)
 4. Yemek Yemede Ailenin Kontrolü (Parent control of intake)
 5. Serbest Bırakma/Müdahale Etmeme (Laissez faire)
 6. Zorlayıcı Etkileşimler/Müdahaleler (Coercive interactions)

TESTİN ADI

Benton Görsel Bellek Testi (F ve G Formu)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

8 yaş ve üzerindeki bireylerin hepsine.

TESTİN İÇERİĞİ

8 yaş üzeri çocuklara uygulanan ‘Benton görsel bellek testi’, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

TESTİN ADI

Benton Yüz Tanıma Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

20-65 yaş arası bireyler

TESTİN İÇERİĞİ

Bu test, Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Karmaşık görsel algı işlevini ölçtüğü düşünülür.

TESTİN ADI

Denver II Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş arası çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

0-6 yaş arası çocukların gelişimsel sorunlarını saptamada kullanılan gelişim testidir. Gelişimi; kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanında değerlendirir.

TESTİN ADI

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği (GOBDÖ)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

3-23 yaş arası

TESTİN İÇERİĞİ

GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir. GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır.

TESTİN ADI

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5-7 yaş arasındaki okula başlayacak olan çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek maçıyla uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

TESTİN ADI

M-CHAT / Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

18-36 aylık çocuklar

TESTİN İÇERİĞİ

Otizm belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir.

TESTİN ADI

Peabody Resim Kelime Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

2-12 yaş arasındaki çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

Peabody testi 4-8 resmin buluştuğu 50-100 karttan oluşur. Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

TESTİN ADI

Portage Erken Eğitim Rehberi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş

TESTİN İÇERİĞİ

Portage erken eğitim rehberi 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.

TESTİN ADI

Psiko-Eğitimsel Profil Ölçeği (PEP-R)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir

TESTİN ADI

Frostig Görsel Algılama Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

4-8 yaş arasındaki çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

Frostig Görsel Algı testi 4-8 yaş arasında olan çocukların; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkilendirerek yorumlama yeteneğini ölçer.

TESTİN ADI

Gessell Gelişim Figürleri Testi

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

3-7 yaş arası çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

TESTİN ADI

Okula Hazırlık Testi (OKHT)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

6 yaş öncesi ya da okula 1. sınıfa başlamamış çocuklara uygulanabilmektedir.

TESTİN İÇERİĞİ

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.