Gelişim Testleri

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ UYGULANAN TESTLER VE İÇERİKLERİ HAKKINDA BİLGİ

ÇOCUK VE ERGEN OBJEKTİF VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRME TESTLERİ

TESTİN ADI

ASSESSMENT OF BASIC LANGUAGE AND LEARNING SKILLS, REVISED(ABLLS)
TEMEL DİL VE ÖĞRENME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, REVİZE EDİLMESİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir.

TESTİN İÇERİĞİ

Bireylerin; dil, akademik, kendi kendine yardım ve motor becerilerdeki eksiklikleri tespit etmesine ve ardından bireyselleştirilmiş müdahaleyi gerçekleştirmesine ve izlemesine izin verir.

UYGULAYICILAR

Nicky Nükte ALTIKULAÇ MS,BCBA

TESTİN ADI

ANKARA GELİŞİM VE TARAMA ENVANTERİ (AGTE GELİŞİM TESTİ)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş arasındaki çocuklar.

TESTİN İÇERİĞİ

Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır.

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

Elif Sanal ÇALIK

TESTİN ADI

DENVER II TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş arası çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

0-6 yaş arası çocukların gelişimsel sorunlarını saptamada kullanılan gelişim testidir. Gelişimi; kişisel, sosyal, ince motor, dil ve kaba motor alanında değerlendirir.

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

TESTİN ADI

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-72 ay arasındaki çocuklar.

TESTİN İÇERİĞİ

0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır. Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

TESTİN ADI

GESSELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

3-7 yaş arası çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

3-7 yaş okul öncesi çocukların; zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler verir. Test okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

TESTİN ADI

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5-7 yaş arasındaki okula başlayacak olan çocuklara

TESTİN İÇERİĞİ

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmek maçıyla uygulanır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

TESTİN ADI

OKULA HAZIRLIK TESTİ ( OKHT)

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

6 yaş öncesi ya da okula 1. sınıfa başlamamış çocuklara uygulanabilmektedir.

TESTİN İÇERİĞİ

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Sayı kavramı, form ayırt etme, Renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

TESTİN ADI

PORTAGE ERKEN EĞİTİM REHBERİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-6 yaş

TESTİN İÇERİĞİ

Portage erken eğitim rehberi 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir.

UYGULAYICILAR

Elif Sanal ÇALIK

TESTİN ADI

PSİKO-EĞİTİMSEL PROFİL (PEP-R) ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

0-12 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

PEP-R otizm spektrum bozukluğu grubunda yer alan 0-12 yaş arası çocukları gelişimsel ve davranışsal alanda değerlendiren, bireysel eğitim programı (BEP) hazırlanmasına olanak veren bir değerlendirme aracıdır. PEP-R ile çocuğun yedi gelişim alanında (taklit, algı, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, bilişsel ve sözel alanlardaki) hâlihazırdaki düzeyi, yeterlilikleri ve yetersizlikleri belirlenmektedir

UYGULAYICILAR

Özge Özgeç GÜREL

Elif Sanal ÇALIK

TESTİN ADI

DUYGU DURUMU ÖLÇEKLERİ: CONNERS ÖĞRETMEN DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

5-13 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

Öğrencilerin okul ortamındaki davranışlarının öğretmenler tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Hiperaktivite, dikkat eksikliği, davranım bozukluğu alanlarından oluşmaktadır.

UYGULAYICILAR

Elif Sanal ÇALIK

TESTİN ADI

DUYGU DURUM ÖLÇEĞİ: CONNERS ANNE-BABA DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

UYGULANABİLEN YAŞ ARALIKLARI

6-13  yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

TESTİN İÇERİĞİ

Conners Anne-Baba Derecelendirme Ölçeği: Çocukların anne-babalar tarafından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir. Davranım sorunları, hiperaktivite, öğrenme sorunları, kaygı ve psikosomatik sorunlar alanlarından oluşmaktadır.

UYGULAYICILAR

Elif Sanal ÇALIK