fbpx

Yarık Dudak ve Damak Nedir?

YARIK DUDAK VE DAMAK NEDİR? (YDD)

YDD, üst çene kemiği ve ağız tavanını oluşturan yumuşak doku ve kemik dokuları oluşturan embriyonik uzantıların yetersiz birleşmesinden ileri gelmektedir.

ÇOCUĞUN BAKIMINDA ÖNEMLİ OLAN HUSUSLAR

YDD’li çocukların bakımında önemli bazı noktalar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir: Beslenme, havayolunun korunması, orta kulak hastalıkları ve eşlik etme ihtimali olan diğer anomalilerdir.

BESLENME:

YDD’li bir yenidoğan yeterli emme hareketi yapabilir ancak yeterli emiş gücü oluşturamaz. Bu nedenle YDD’li bir yenidoğanın emzirilerek beslenmeye çalışılması yeterli büyüme ve gelişmeyi sağlamaz. Eğer anne sütü veya hazır mamalar bebeğin yutağına ulaştırılabilirse herhangi bir beslenme problemi yaşanmaz. Bu nedenle biberonun emziği bebeğin ağzına iyice yerleştirilmelidir. Beslenme için deliği genişletilmiş normal bir biberon kullanılabilir. Bu bebekleri kaşıkla beslemek de mümkündür. Hangi yöntemle beslenirse beslensin bebek beslenme sırasında yatayla 45 derece açı yapacak şekilde tutulmalı ve yutma işlemine yerçekiminin yardımı sağlanmalıdır.

HAVAYOLU:

DDY’li bebeklerde solunum yolu tıkanıklığı olabilir. Bu durumu engellemenin en basit yolu bebeği yüzükoyun yatırmaktır.

ORTA KULAK HASTALIKLARI:

YDD’li bebeklerde orta kulak ve yutak arasında havalandırma görevi yapan östaki tüpünün görevini yeterli yapamamasından kaynaklanan orta kulak iltihaplanmaları oldukça sık görülür. Bu durumun tedavisi açısından ilk basamakta aile hekiminin ve gerekiyorsa kulak burun ve boğaz uzmanının görüşü alınmalıdır. İşitme kaybı oluşmasının engellenmesi açısından odyolog ve kulak burun boğaz uzmanının takibi gereklidir.

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE BESLENME

Ameliyat sonrası dönemde bebeğin beslenmesi için sıvı gıdalar 2.5-3 hafta süre ile tercih edilir. Yoğurt, dondurma ve çorba gibi yiyecekler tercih edilmelidir. YDD deformitesi düzeltilmiş olan bir bebek ameliyat sonrasında en az bir ay süre ile emzirilmemelidir. Ameliyat sonrası üçüncü haftada iyileşmenin değerlendirilmesi için hastalar tekrar görülür. 2.5 yaşında ise ses kalitesi ve konuşma gelişimi açısından yeniden değerlendirilir.

YARIK DUDAK VE DAMAĞA BAĞLI DİL BOZUKLUKLARI

Dil bozuklukları çoğunlukla sesletim hataları kadar belirgin gözlenmezler. Çoğu durumda normal gelişmekle birlikte, diğer problemler eşlik ettiğinde ortaya çıkabilir. Dilin gecikmeli gelişim göstermesi 4 yaştan sonra müdahalelerle birlikte normalleşebilir. İşitme kaybı, duyusal problemler, gelişimsel bozukluklar varsa belirgin dil bozuklukları gözlenir. Alıcı dil genel olarak normal ancak ifade edici dilde gerilik gözlenir.

YARIK DUDAK VE DAMAĞA BAĞLI KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Eğer damak operasyonlarına erken müdahale edilmemişse ya da onarım sağlanamamışsa görülebilir. Basınç gerektiren ünsüzlerde yaşanan sorunlar, işitilebilir ya da işitilemeyen burundan hava kaçağı, ünlülerin bozulması gibi sorunlar olabilir. /s/,/z/,/p/,/b/,/f/,/v/ gibi seslerin üretiminde sorun yaşayabilirler.

YARIK DUDAK VE DAMAĞA BAĞLI SES BOZUKLUKLARI

DDY’li çocuklarda sesin boğuk çıkması, ses yoğunluğunun azalması ve perde çeşitliliğinin azalması gibi sorunlarda eşlik edebilir. Aynı zamanda bu çocukların ses üretimi sırasında hava burunlarına kaçtığı için hipernazalite ve nazal kaçak görülebilir. Bu da çocukların sanki burunlarından konuşuyormuş gibi duyulmasına sebep olur.

YARIK DUDAK VE DAMAK BOZUKLUĞUNDA DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Ailelerin erken dönemde çocuklarını dil ve konuşma terapistine götürmesi çok önemlidir. Dil ve konuşma terapisti düzenli olarak çocuğun dil ve konuşma gelişimini değerlendirir, risk durumları belirler. Ayrıca çocuğun konuşmasının yanı sıra beslenmeyle ilgili güçlüklerinin en aza indirgenmesine yardımcı olur.

 

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Otizmde Dil ve Konuşma Problemleri Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğuna Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), belirtileri erken çocukluk döneminde başlayan nörogelişimsel bir bozukluktur. DSM-V kriterlerine göre, toplumsal iletişim ve etkileşimde güçlükler ile sınırlı-yineleyici davranış örüntüleri (tekrarlayıcı davranışlar) alanlarındaki yetersizlikle kendini gösterir.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda dil ve iletişim bozuklukları, konuşmada gecikme ya da konuşmanın hiç ortaya çıkmamasından, sözcük ve cümleler kuran çocukların dili sosyal etkileşimsel bir amaca yönelik etkili kullanmada yani dilin işlevsel kullanımında sorunlar yaşamalarına kadar geniş bir dağılımda görülebilir. OSB olan çocuklarda, söz öncesi dönemde jestler, taklit, ortak dikkat gibi sözel olmayan sosyal iletişim davranışlarda sınırlılıklar yaşanır. Sözel dilin kazanıldığı durumlarda ise çocukların dil gelişim özelliklerinde farklılıklar görülmektedir. Çocuklarda ses bilgisi (fonoloji), sözdizimi (sentaks) ve biçim birim (morfoloji) kısmen iyi gelişirken; kullanım bilgisi (pragmantik) ve anlam bilgisi (semantik) bileşenlerinde bozukluklar görülmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğun’da Semantik-Pragmatik Bozukluk

Anlam bilgisi (semantik), bir dildeki sözcüklerin anlamları ve sözcükler arası bağlantıları yöneten kurallar sistemidir. Basitçe “ne demek istiyorsun?” sorusunun yanıtını anlam bilgisi bileşeni oluşturur. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda görülen anlam bilgisi bileşenine ilişkin sınırlılıkların arasında, sözcük bulmada sorunlar yaşamak ve uydurulmuş, anlamlı olmayan sözcük kullanmak sıralanabilir. Kullanım bilgisi (pragmatik) dilin kullanımının sosyal bileşenini oluşturmaktadır. Kullanım bilgisine ilişkin özellikler, sohbet başlatma, sohbette sıra alma, konu değiştirme, konuşmayı düzenleme, duruma uygun sözcük üretme ve deneyimler ile olayları öyküleme olarak sıralanabilir. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda kullanım bilgisi bileşeninde görülen bozukluklar, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’nin tanı ölçütlerinden biri olarak ele alınmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda dilin kullanım bilgisine ilişkin bozukluklar, söz öncesi dönemde ortak dikkat ve jestler gibi erken dönem sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinde bozukluklarla başlamakta, sözel dilin kazanımı ile ise yeni sohbet konusu başlatma, sohbette konuya ilişkin sözce üretme, iletişim kopukluklarını düzeltme gibi dilin işlevsel kullanımına ilişkin bozukluklarla kendini göstermektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğun’da Apraksi

Otizm Spektrum Bozukluğu’nda (OSB) görülen iletişim problemlerinden bir diğeri de apraksidir. Bilinci yerinde, anlaması normal ya da normale yakın bir bireyin normal kas tonusu ve kordinasyonu olmasına rağmen, amaca yönelik- istemli hareketleri yerine getirememesine apraksi diyoruz. Apraksisi olan kişiler konuşma için gerekli motor planlamayı ve ses üretimini yapamaz.  Bu durum çocukta bulunan apraksi seviyesine göre değişiklik gösterir. Apraksisi olan çocuklarımızda alıcı dil, ifade edici dile göre çok daha iyidir. Konuşma apraksisi ve oral apraksi Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarımızda da sık rastladığımız bir problemdir, fakat hiçbir hastalığa bağlı olmaksızın kendi başına da görülebilir. Oral apraksisi olan kişiler sözlü olmayan hareketlerin istemli kontrolünü sağlamada güçlük çekerler. Örneğin, dilini çıkarmasını söylediğinizde bunu yerine getirmede zorlanırlar. Konuşma apraksisi olan kişilerde konuşmaya yardımcı olan organlarda herhangi bir zayıflık, felç durumu olmamasına rağmen motor planlamamayı yapamamasından dolayı istenilen sesleri üretemezler.

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Kekemelik Nedir?

Kekemeliğin nedenleri nelerdir?

Kekemeliğin asıl sebebi hala bilinmemektedir. Muhtemel etkiler arasında ise, konuşma kaslarının koordinasyon bozukluğu, nefes problemleri, dil gelişim seviyesinde problem olması, diğer iletişimsel problemler ve yaşamsal stresler yer alır. Aynı zamanda kuvvetle muhtemeldir ki kekemeliğe sebep olan durum ile kekemeliğin artış ve ilerleyişine sebep olan durumlar birbirilerinden oldukça farklıdır. Kekemelik büyük ihtimalle genetik, nörolojik ve çevresel faktörlerin karışımına bağlı olarak ortaya çıkar ve farklı kişiler için farklı oluşum sebepleri vardır. Kekemeliği olan çocukların, akıcı konuşması olan çocuklardan daha fazla oranda psikolojik problemleri olması ihtimali yoktur! Ancak bunun yanı sıra kekemelik problemi ile başa çıkmak kişiler için zorlayıcı olabilir ve bu da kişinin yaşam kalitesini kötü yönde etkileyebilir.

Kekemelik hangi yaşta ortaya çıkar?

Kekemelik, genellikle dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkar (2-6 yaş).

Kekemelik cinsiyete göre farklılık gösterir mi?

Kekemelik erkek çocuklarda kız çocuklara göre 4 kat daha fazla görülür.

Kekemeliğin tedavisi var mı?

Kekemelik erken dönemde müdahale edilmesi gereken bir akıcılık bozukluğudur. Kekemelik erken yaşta tedavi edilebilen, kronik halde ise kısmen  kontrol edilebilen bir bozukluktur.

Konuşma akıcılığı bozuk olan bir çocuğa nasıl yaklaşmalısınız?

Çocuklar akıcı konuşmadıklarının farkında olmayabilirler. Böyle bir durumda akıcılık bozukluğuna dikkati çekmemek gerekir. “dur ve yeniden söyle”, “konuşmaya başlamadan önce düşün”, “daha yavaş konuş” ya da “dilini arı mı soktu?” gibi yorumlar durumu çözmeye yardımcı olmayacaktır. Çocuğun ne anlatmakta olduğuna odaklanın ve onu dikkatle, sabırla dinleyin, çocuğun bunu nasıl söylediğine odaklanmayın. Eğer çocuğun konuşmasına bağlı olarak üzülmekte olduğunu gözlüyorsanız ona konuşma güçlüğü içinde olduğunu fark edip anlayışla karşıladığınızı destek olacak şekilde hissettirebilir, söyleyebilirsiniz. “bunu söylemek biraz zor oldu gibi gözüküyor”, “bunlar olabilir” ya da “bazen kişiler konuşmakta güçlük çekebilirler” gibi yorumlar çocuğun kekemelik ile daha etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Konuşma akıcılığı bozuk olan bir yetişkine nasıl yaklaşmalısınız ?

Kekemeliği olan yetişkinler de akıcı konuşabilen yetişkinlerle aynı oranda konuşarak ifade ettikleri fikirlerine önem verilmesini , sabır ve dikkatle dinlenmeyi hak etmektedirler. Bu kişilerle konuşurken başka yerlere bakmayın, onları acele ettirmeyin, sözlerini kesmeyin ya da onların yerine cümleleri tamamlamayın! Sizin yardım amacıyla gösterdiğiniz bu çabalar endişe ve heyecanın artmasına, konuşma problemine daha fazla odaklanıp sıkılmaya yol açacak, durumu olduğundan daha kötü hale getirecektir.

Bu problem konusunda kimlerden yardım alabilirsiniz?

Çocuk ve yetişkinlerdeki kekemelik problemleri konusunda deneyimi olan Dil ve Konuşma Terapistleri kekemeliği olan kişileri değerlendirme ve tedavi etme konusunda eğitim almış kişilerdir. Uzman Dil ve Konuşma Terapistleri kekemeliği olan kişileri teşhis, değerlendirme ve tedavi etme konusunda yetkili olan uzmanlardır.

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Gecikmiş Dil ve Konuşma Nedir?

Dil ve Konuşma Bozukluklarında Erken Müdahalenin Önemi:

Erken müdahale ve bireysel ihtiyaçlara uygun olarak belirlenmiş yöntemler hedeflere ulaşmada oldukça başarılı sonuçlar verir. Her şeyden önce, uygun bir değerlendirme ile mevcut durum analiz edilmeli ve geç kalınmadan bir program belirlenmelidir.

Erken çocukluk döneminde ilk 3 yıl çok önemlidir. Bu 3 yıl içerisinde çocuğun fiziksel, bilişsel, iletişim, sosyal ve öz bakım becerilerindeki gerilikler ve aynı zamanda bilişsel, sosyal ve iletişim becerileri için temel yapı taşı olan dil ve konuşma geriliklerinin tespiti ne kadar erken olur ise terapiden yararlanma düzeyi de o kadar artacaktır. Bu yüzden ilk 3 yılda gelişimsel gerilik, işitme kaybı, otizm, motor bozukluklar, artikülasyon bozuklukları, yarık damak dudak gibi dil ve konuşma gelişimini etkileyen durumlar da tanı konulur konulmaz dil ve konuşma terapisi alınması, çocuğun yaşına uygun düzeyde dil ve konuşma gelişim düzeyini yakalaması açısından oldukça önemlidir. Dil edinimi 7 yaşa kadar gerçekleşirken 7 yaşından sonra dil edinilmez öğrenilir. Bu yüzden ne kadar erken müdahale de bulunulur ise o kadar olumlu sonuçlar beklenebilir. ‘Nasılsa konuşur’ ya da ‘Babası da geç konuşmuştu’ yaklaşımı ile gecikmiş müdahaleler vakanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiler.

 

Gecikmiş Dil ve Konuşma Nedir?

Gecikmiş dil ve konuşma, dil edinim süreçlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak ‘normal’ olarak kabul edilen zamandan daha uzun sürmesi ve yaşıtlarından bu açıdan geri kalması olarak tanımlanmaktadır. Normal gelişim açısından bakıldığında bir çocuğun 12-18 aylar arasında ilk sözcüklerini söylemesi, tek sözcüklerden oluşan dağarcığı yaklaşık 50 sözcüğe ulaştığında (24. ay civarı) cümle kurmaya başlaması, 3 yaşındaki çocukların ise daha uzun, karmaşık ve kurallı cümleler kurması beklenir. Dil edinimi süresinde normal kabul edilen veya edilmeyen gecikmeler olabilir. Bir çocuğun 3 yaşına gelmiş olmasına rağmen cümle kuramıyor olması yani isteklerini hala işaretlerle ifade etmesi, 4 yaşını doldurmasına rağmen anlaşılırlığın çok düşük olması, 5 yaşını doldurmuş olmasına rağmen hala /l/ ve /r/ seslerini üretmekte güçlü çekmesi durumlarında bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından bir an önce değerlendirilmesi gerekir. Bu durum iki şekilde ortaya çıkmış olabilir. Çocuk ses üretebilecek beceriye sahip olabilir fakat bununla ilgili bilgisi yeterli olmayabilir. Ya da çocuğun bilgisi dilbilgisel olarak yaşına uygundur fakat konuşma seslerini üretecek bilgisi yetersizdir. Gecikmiş dil ve konuşma sorunu olan çocuklar dil sistemini yaşıtlarına göre daha geç edindikleri için okul döneminde okuma-yazma ve öğrenme güçlükleri yaşayabilmektedirler. Hangi dil ve konuşma probleminin uzman müdahalesine ihtiyaç duyduğu dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Çocuğun eksiklikleri,  yetersiz olduğu belirlenen becerilerin gelişimsel edinim sırası ve çocuğun bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilecek bir terapi programı ile giderilmesi gerekir.

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Dizartri Nedir?

Dizartri Nedir?

Dizartri, Dizartri bir motor konuşma bozukluğudur. Dudak, dil ve diyafram da dahil olmak üzere, konuşma üretimi için kullanılan kasların bozulmuş hareketinden kaynaklanır. Dizartri tipi ve şiddeti, sinir sisteminin hangi alanının etkilendiğine bağlıdır.. Dizartrinin sebebi, konuşurken kullanılan kasların kontrol ya da koordine edilmesinde güçlük yaşanması ya da bu kasların zayıf olmasıdır. Dizartri çoğunlukla anlaşılması zor olabilen geveleme tarzında ya da yavaş konuşmayla karakterizedir.

Dizartrinin sık görülen sebepleri inme, beyin hasarı, beyin tümörü, yüz felcine ya da zayıflığına sebep olan durumlar ve dejeneratif bozukluklardır. Dizartri ayrıca sakinleştirici ilaçlar ya da uyuşturucular gibi bazı maddeler sebebiyle de oluşabilir.

Dizartrinin tedavisi, mümkünse, altta yatan sebebe yöneliktir ve bu, konuşmayı düzeltebilir. Konuşma terapisi, genellikle, dizartrili kişilerin konuşmasını düzeltmek için faydalıdır. Eğer dizartri, reçeteli ilaçlar sebebiyle oluşursa, ilaçları değiştirmenin ya da bırakmanın faydası olabilir.

Dizartri rahatsızlığı, genellikle beynin konuşmada kullanılan motor kasları yöneten bölümlerinde hasar oluşması sonucunda meydana gelmektedir. Parkinson, ALS, MS gibi bazı hastalıklar da dizartriye sebebiyet verebilmektedir. Beyin tümörleri, felç geçirilmesi, doğum öncesi anomaliler de bu rahatsızlığa neden olan diğer etmenlerden bazıları olarak sıralanabilir.

Dizartri rahatsızlığı, genellikle beynin konuşmada kullanılan motor kasları yöneten bölümlerinde hasar oluşması sonucunda meydana gelmektedir. Parkinson, ALS, MS gibi bazı hastalıklar da dizartriye sebebiyet verebilmektedir. Beyin tümörleri, felç geçirilmesi, doğum öncesi anomaliler de bu rahatsızlığa neden olan diğer etmenlerden bazıları olarak sıralanabilir.

Dizartrisi olan kişinin sizi rahatlıkla anlayacağını unutmayınız. Bu sebeple konuşurken yavaş veya yüksek sesle konuşmaya gerek yoktur.

Dizartisi olan kişinin konuşması ve size cevap verebilmesi için zaman tanımak gerekir. Onu anlayamıyorsanız anlamış gibi yapmayıp, onun bunu bilmesini sağlayın. Kağıt kalem kullanmak yardımcı olabilir.

Uzman yardım gerektiği için Dil ve Konuşma Terapisi alınmalıdır.

 

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

İşitme Kaybı Nedir?

İŞİTME KAYBINA BAĞLI DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

İşitme kaybına bağlı dil ve konuşma problemleri artikülasyon bozuklukları ve/veya gecikmiş /gelişimsel dil problemleri ile karşımıza çıkabilmektedir. Artikülasyon bozuklukları çocuğun belirli sesleri doğru çıkaramamasıdır veya hiç çıkarmamasıdır. Örneğin bir çocuk” k” harfi yerine” t “demesi ve kelimelerde her “k” gördüğü sese “t” demesi bir artikülasyon bozukluğudur. İşitme problemi yaşayan çocuklarda, işitme kaybının derecesine göre konuşma seslerinin bazılarının duyamazlar/duyamayabilirler. Konuşma sesleri 30dB civarındadır ve çocuğun kaybı bu derecelerde ise sesleri duyamayabilirler. Duyamadıkları için ise iki sesi işitsel olarak birbirlerinden ayırt edemeyebilirler. Yani bir çocuk işitsel olarak birbirine yakın iki sesi karıştırabilir, aynı şekilde duyuyor olabilir. Bu şekilde duyduğu ve farkını hissetmediği için ise konuşmada ve yazıda duyduğu gibi söyleyebilir. Ya da  İkinci bir dil ve konuşma problemimiz gecikmiş konuşma/gelişimsel  dil bozukluğuna da neden olabilir. Bu bozukluk çocuğun dil becerileri bakımından yaşıtlarını karşılayamamasıdır. Dile ait becerilerimiz, alıcı dil ve ifade edici dil becerileri olarak sınıflandırılabilir. Alıcı dil konuşulanı anlamayı kapsarken , ifade edici dil konuşmanın çıktısıdır. Yani alıcı kitabın kitap olduğunu bilmek iken, ifade edici dil ise kitap diyebilmektir. Çocuklar bebekliklerinden bu yana belirli alıcı dil ve ifade edici dil basamaklarından geçerler . Eğer ki bir çocuk yaşının gerektirdiği dil becerilerine sahip değilse gecikmiş konuşması olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki bir çocuk duymuyorsa konuşmayı öğrenmesi zorlaşacaktır. Çünkü çocuklar dili maruz kalarak , çevrelerinden duyarak öğrenirler . Bu yüzden küçük yaşlarda görülen ve müdahale edilmeyen işitme problemleri gecikmiş dil tablosunun ortaya çıkmasına ve çocukların dil , dolasıyla da akademik  becerilerinin geri kalmasına sebebiyet verebilir.

 

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Artikülasyon Nedir?

Artikülasyon ve Fonolojik (Sesbilgisel) Bozukluklar

Artikülasyon bozukluğu, kişinin konuşma seslerini yanlış veya eksik üretmesi anlamına gelmektedir. Konuşma düzeneği; gırtlak, yutak, yumuşak damak, dil, dişler, dudaklar ile birlikte ağız ve geniz boşluklarından oluşmaktadır. Sesler, akciğerlerden dışarıya doğru itilen havanın ses tellerini titreştirmesi ile oluşur (fonasyon).

Bu ham ses; sonra boğaz boşluğu, ağız boşluğu ve burun boşluğunda bir şekle girerek her insana özgü olan ses tonunu oluşturur (rezonans). Bu ses tonu sonra dil, çene, dişler, dudaklar, damak gibi yapıların hareketiyle şekillenerek konuşmada kullandığımız temel sesleri meydana getirir (artikülasyon). Ancak bu işlem sırasında artikülatör dediğimiz organlar yanlış pozisyonlara girerek artikülasyon bozukluğu oluşmasına neden olabilir. Örneğin kişi “arı” yerine “ayı”, “kitap” yerine “titap” diyebilir.

Artikülasyon bozukluğu, herkeste aynı boyutta görülmeyebilir. Ancak bu durum çocuk ya da yetişkinin sosyal, duygusal ya da iş hayatını etkileyecek boyutlara gelmişse çözümü konusunda acil müdahale gerekir. Bu tür sorunlar yaşayan bir çocuğa ailesi tarafında müdahale edilmemesi, düzeltmeler yapılmaması ve sosyal çevresi tarafından kesinlikle alaya alınmaması gerekir çünkü bu durum çocuğun kendi isteğiyle yaptığı bir durum değildir. Müdahaleler çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine acilen bir Dil ve Konuşma terapisi desteği alınması gerekir.

Fonoloji, dili oluşturan konuşma sesleriyle ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Fonolojik bozukluğu olan kişilerde, kişinin çeşitli sesleri yanlış kullanması, seslerinin yerlerini değiştirmesi ya da sesleri düşürmesi görülmektedir.

Fonolojik bozuklukta hatalarda tutarsızlık görülmektedir. Örneğin kişi “kitap” yerine bir sefer “kipat”, bir sefer “tipak” diyebilir.

      Fonolojik bozukluk ve artikülasyon bozukluğu arasındaki farklar nelerdir?

 • Artikülasyon bozukluğu, bir konuşma bozukluğu iken fonolojik bozukluk, bir dil bozukluğudur.
 • Artikülasyon bozukluğunda hatalar tutarlılık gösterirken, fonolojik bozuklukta hatalar tutarsızdır.

Artikülasyon bozukluğunda hedef ses, kişinin dağarcığında bulunmazken, fonolojik bozuklukta hedef ses kişinin ses dağarcığında bulunabilir.

 

Ayla Ebru Balçık
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Apraksi Nedir?

Apraksi Nedir?

Apraksi, istemli konuşmanın üretiminde sıralı konuşma hareketlerinin motor planlanmasında oluşan bozukluk sonucu otaya çıkan motor konuşma bozukluğudur. Normal kas tonusu ve koordinasyonuna rağmen, amaca yönelik hareketler yerine getirilemez. Apraksi görülen çocuklarda sesleri, heceleri ve kelimeleri söylemede sorunlar görülmektedir. Çocuk ne demek istediğini bilse de bu sorun yüzünden kendisini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Apraksi, konuşma anlaşılırlığını ciddi oranda etkileyebilen bir konuşma bozukluğudur.  Bazı belirtilerinden söz etmek gerekirse:

 • Dil gelişiminde gecikme gözlenebilir.
 • Söylenen sözcük uzadıkça yapılan hatalar artar.
 • Yapılan sesletim hataları tutarsızdır.
 • Anlama becerisi sözel ifade etme becerisinden daha iyidir.
 • Çocuk hatanın farkında olduğu için sözcüğü tekrar ederek düzeltmeye çabalar.
 • Konuşma esnasında arama davranışı gözlenir (dilin doğru konumunu arama gibi).
 • Sesleri ve heceleri doğru dizine koymada sorun yaşanır.
 • Sesler arasında uzun duraklamalar görülebilir.

Apraksiyle ilgili çok fazla veri bulunmasa da tanı koyulan çocukların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca, apraksinin otizmli çocuklarda da sıklıkla görülerek, iletişimi kısıtladığı görülmektedir. Tüm konuşma bozukluklarında olduğu gibi apraksi hakkında da ailelerde ve uzmanlarda farkındalık yaratmak gerekmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre apraksi görülen çocuklar için sık (haftada 3-5 kez) ve yoğun konuşma terapisi seansları uygulanması gerekmektedir.

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Afazi Nedir?

26 Kas 2018 Genel

Afazi Nedir?

Afazi beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Çoğunlukla inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkar. Çoğu insanda dil alanları beynin sol yarı küresinde yer almaktadır. Bu sebeple, afazide beynin sol yarısındaki dil alanları hasarlanırken, kişinin de sağ tarafına inme inebilir/felç gelebilir.

Afaziye eşlik eden problemler nelerdir?

Beynin belirli bir bölgesinde oluşan lezyona bağlı olarak dili anlama, üretme ya da dilin her iki modalitesinde bozukluğa yol açabilir. Okuma bozukluğu (aleksi), yazma bozukluğu (agrafi) eşlik edebilir. Nörolojik konuşma bozukluklarından dizartri ve apraksinin de eşlik ettiğini görebiliriz. Bellek ve dikkat bozuklukları da eşlik edebilir. Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir. Afazili kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

Afazi tipleri nelerdir?

Afazi tipleri, lezyonun anatomik yerine, kişilerin sözel çıktılarına ya da hasar sonucunda oluşan işlev kaybına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Kişinin sözel çıktılarına göre akıcı ve tutuk afazi olarak ikiye ayırabiliriz. Tutuk afazide kişinin anlaması görece normaldir; daha çok adlandırma, tekrarlama, kelime bulma güçlükleri yaşarlar. Akıcı afazide ise anlaması tutuk afaziye göre daha kötüdür. Tekrarlama ve adlandırma güçlükleri görülür.

Dil ve Konuşma Terapisti ile Terapi Programları

Beyin hasarı sonrasında afazi olan kişilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile dil ve konuşma terapistleri ilgilenir. Geçirilen beyin hasarından sonra, kişinin genel sağlık durumu sabit olduktan ve söylenenleri anlayabilecek duruma geldikten sonra terapilere başlanmalıdır. Erken müdahale ve yoğunlaştırılmış bir program ile çalışılmanın konuşma becerilerinin geri kazanılmasında etkili olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Dil ve konuşma terapisti öncelikle hastayı dil değerlendirme testleri ile değerlendirir. Böylelikle kişinin dilin hangi alanlarında güçlük çektiğini belirler. Daha sonra kişiye özgü hazırlanan terapi programı dahilinde hasta ile bireysel çalışmalara başlar. Yapılan dil değerlendirme testlerinde aşağıda sıralanan becerilere bakılır:

 • Konuşma Akıcılığını Değerlendirme
 • İşitsel Anlamayı Değerlendirme
 • Tekrarlamayı Değerlendirme
 • Adlandırmayı Değerlendirme
 • Okumayı Değerlendirme
 • Dilbilgisi Değerlendirme
 • Söz Eylemlerin Değerlendirilmesi
 • Yazmayı Değerlendirme
 • Resimli Anlatım Değerlendirmesi

Terapiye başladığı zaman dilimi, yapılan çalışmaları ne kadar tekrar ettiği, terapiye ne sıklıkla katıldığı önemli noktalardır. İyileşme sürecindeki farklılıklardan bazıları bu sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Ayla Ebru BALÇIK
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

DİSLEKSİ NEDİR?

13 Ağu 2017 Genel

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi’nin ilk tanımı 1896 yılında W. Pringle Morgan tarafından ‘ doğuştan kelime körlüğü olarak tanımlansa da günümüzde ki en geçerli tanım Avrupa Disleksi Derneğine ait olan tanımdır; ‘ Disleksi; okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır.’

Amerika Psikoloji Derneğinin Özel Öğrenme Güçlüğü olarak tanımladığı (2001) kriterler, normal yada normal üstü zekaya sahip  bireylerin yaş, eğitim düzeyi ve zeka puanları  göz önüne alındığında okuma, yazılı anlatım ve matematiğe ilişkin bir takım becerilerde beklenen düzeyin göz ardı edilemeyecek derecede  altında olmasıyla tanılanan bir bozukluktur. Disleksinin yazmaya eşlik ettiği bozukluklar Digrafi, matematiksel alanda eşlik ettiği bozukluklar ise Diskalkuli olarak tanımlanmaktadır.

Disleksinin nedenleri

Disleksinin nedenleri farklı teorilerle açıklanmakla birlikte; genetik yatkınlığın, prenetal hasar ve zorlukların, doğuştan ( konjenital) kaynaklanan sorunların bireyin öğrenmesini güçleştirdiği bilinmektedir. Bireyin; beyninin bilgi işleme bölgelerinin bazı alanlarındaki farklılıklardan kaynaklandığı kabul edilen en geçerli görüştür.

Disleksinin Tanılanması

Disleksinin tanılanması genellikle çocuğun okul çağına gelip, akademik becerilerde zorluklar yaşamaya başlamasıyla gerçekleşse de okul öncesi belirtiler de mevcuttur;

Dislekside Okul Öncesi Erken Tanı Kriterleri Olarak ;

Kaba motor becerilerinde gecikme ve güçlükler; emekleme, merdiven inip çıkarken koordinasyon problemi, hareket eden bir nesneyi yakalama da güçlük, ip atlama yada bisiklete binmeyi zorlukla öğrenme vb.

İnce motor becerilerinde gecikme ve güçlükler; Makas kullanarak bir şekli kesmekte güçlük, hatalı kalem tutuşu; ipe boncuk dizmekte zorluk, modelleme de güçlük, sıralı dizileri soldan sağa doğru dizmek

Dil ve Konuşma becerilerinde gecikme ve güçlükler; Gecikmiş konuşma, Pragmatik dilde uygun  kelimeleri bulamama, sesletim ( artikülasyon) bozukluğu, hece çevirerek konuşma, ses-harf ilişkisini kurmakta güçlük, adlandırma becerisinde güçlük,oral motor becerilerde güçlükler

 Disleksi de Okul Dönemi Tanı Kriterleri;

-Yaşıtlarına göre okumaya geçmede zorluk

-Sayı kavramını öğrenmede güçlük; 3-6-9 gibi rakamları ters yazma, ardışık dizileri kavramakta güçlük, ritmik saymada atlamalar, çarpım tablosunu öğrenmekte güçlük, toplama-çıkarma, çarpma- bölme işlemlerini karıştırma,

-Okuma ve yazma da güçlükler; okurken-yazarken harf atlama, Ayna yazısı(mirror writing) , harfleri karıştırma( b-d,p-g,c-ç,s-ş),  hece değiştirme, kelimeleri birleştirerek okuma-yazma , imla kurallarını anlayıp uygulayamama, bozuk okuma( okumanın ritminin aşırı hızlı ya da yavaş olması, fazla heceleyerek okuma), okuduğunu anlamama ve anlatamama, , sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük( aylar, günler vb.) yazarken sıra ve satır takibi yapmakta zorluklar

– Bilişsel diğer becerilerde güçlükler; Renkleri karıştırma, yönleri karıştırma-yön algısında zorluklar( sağ-sol, yukarı-aşağı gibi kavramları kavramakta güçlük) , zaman kavramını fark edememe, kısa süreli belekte bilgiyi depolayamama, dikkatin çok çabuk dağılıyor olması, organize olup verilen işi sonlandırmakta güçlükler

Disleksi Tedavi Edilebilir mi ?

Disleksi bir hastalık olmadığı için tedavi de edilemez. Yukarıda kısaca ifade edilen tanı kriterlerine sahip çocukların bilişsel becerilerdeki zorlukları aşabilmek için Özel eğitim Öğretmeni, Dil ve konuşma becerilerindeki zorlukları aşabilmek için Dil ve Konuşma Terapistinden alınacak Özel eğitim desteği ile bireyin yaşadığı güçlüklerin önüne geçilerek sağıltımı sağlanabilir. Dislektik birey özelliklerini yaşamı boyunca muhafaza etse de Aile-Okul- Özel Eğitim Desteği iş birliği ile hayat kalitesi yükseltilerek ,toplumsal uyum ve başarısı sağlanabilmektedir.

 

Ayla Ebru BALÇIK

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

ABA Dil ve Konuşma Terapisti

1 2 3 28

Search

+