fbpx
Apraksi Nedir?

Apraksi Nedir?

Apraksi, istemli konuşmanın üretiminde sıralı konuşma hareketlerinin motor planlanmasında oluşan bozukluk sonucu otaya çıkan motor konuşma bozukluğudur. Normal kas tonusu ve koordinasyonuna rağmen, amaca yönelik hareketler yerine getirilemez. Apraksi görülen çocuklarda sesleri, heceleri ve kelimeleri söylemede sorunlar görülmektedir. Çocuk ne demek istediğini bilse de bu sorun yüzünden kendisini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Apraksi, konuşma anlaşılırlığını ciddi oranda etkileyebilen bir konuşma bozukluğudur.  Bazı belirtilerinden söz etmek gerekirse:

 • Dil gelişiminde gecikme gözlenebilir.
 • Söylenen sözcük uzadıkça yapılan hatalar artar.
 • Yapılan sesletim hataları tutarsızdır.
 • Anlama becerisi sözel ifade etme becerisinden daha iyidir.
 • Çocuk hatanın farkında olduğu için sözcüğü tekrar ederek düzeltmeye çabalar.
 • Konuşma esnasında arama davranışı gözlenir (dilin doğru konumunu arama gibi).
 • Sesleri ve heceleri doğru dizine koymada sorun yaşanır.
 • Sesler arasında uzun duraklamalar görülebilir.

Apraksiyle ilgili çok fazla veri bulunmasa da tanı koyulan çocukların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca, apraksinin otizmli çocuklarda da sıklıkla görülerek, iletişimi kısıtladığı görülmektedir. Tüm konuşma bozukluklarında olduğu gibi apraksi hakkında da ailelerde ve uzmanlarda farkındalık yaratmak gerekmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre apraksi görülen çocuklar için sık (haftada 3-5 kez) ve yoğun konuşma terapisi seansları uygulanması gerekmektedir.

Afazi Nedir?

Afazi Nedir?

26 Kas 2018 Genel

Afazi Nedir?

Afazi beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan edinilmiş bir dil bozukluğudur. Çoğunlukla inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkar. Çoğu insanda dil alanları beynin sol yarı küresinde yer almaktadır. Bu sebeple, afazide beynin sol yarısındaki dil alanları hasarlanırken, kişinin de sağ tarafına inme inebilir/felç gelebilir.

Afaziye eşlik eden problemler nelerdir?

Beynin belirli bir bölgesinde oluşan lezyona bağlı olarak dili anlama, üretme ya da dilin her iki modalitesinde bozukluğa yol açabilir. Okuma bozukluğu (aleksi), yazma bozukluğu (agrafi) eşlik edebilir. Nörolojik konuşma bozukluklarından dizartri ve apraksinin de eşlik ettiğini görebiliriz. Bellek ve dikkat bozuklukları da eşlik edebilir. Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir. Afazili kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

Afazi tipleri nelerdir?

Afazi tipleri, lezyonun anatomik yerine, kişilerin sözel çıktılarına ya da hasar sonucunda oluşan işlev kaybına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Kişinin sözel çıktılarına göre akıcı ve tutuk afazi olarak ikiye ayırabiliriz. Tutuk afazide kişinin anlaması görece normaldir; daha çok adlandırma, tekrarlama, kelime bulma güçlükleri yaşarlar. Akıcı afazide ise anlaması tutuk afaziye göre daha kötüdür. Tekrarlama ve adlandırma güçlükleri görülür.

Dil ve Konuşma Terapisti ile Terapi Programları

Beyin hasarı sonrasında afazi olan kişilerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile dil ve konuşma terapistleri ilgilenir. Geçirilen beyin hasarından sonra, kişinin genel sağlık durumu sabit olduktan ve söylenenleri anlayabilecek duruma geldikten sonra terapilere başlanmalıdır. Erken müdahale ve yoğunlaştırılmış bir program ile çalışılmanın konuşma becerilerinin geri kazanılmasında etkili olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Dil ve konuşma terapisti öncelikle hastayı dil değerlendirme testleri ile değerlendirir. Böylelikle kişinin dilin hangi alanlarında güçlük çektiğini belirler. Daha sonra kişiye özgü hazırlanan terapi programı dahilinde hasta ile bireysel çalışmalara başlar. Yapılan dil değerlendirme testlerinde aşağıda sıralanan becerilere bakılır:

 • Konuşma Akıcılığını Değerlendirme
 • İşitsel Anlamayı Değerlendirme
 • Tekrarlamayı Değerlendirme
 • Adlandırmayı Değerlendirme
 • Okumayı Değerlendirme
 • Dilbilgisi Değerlendirme
 • Söz Eylemlerin Değerlendirilmesi
 • Yazmayı Değerlendirme
 • Resimli Anlatım Değerlendirmesi

Terapiye başladığı zaman dilimi, yapılan çalışmaları ne kadar tekrar ettiği, terapiye ne sıklıkla katıldığı önemli noktalardır. İyileşme sürecindeki farklılıklardan bazıları bu sebeplerden kaynaklanmaktadır.

Algı Özel Eğitim Kurumları Yerelden Globale Markalar Zirvesinde

28 Mar 2017 Genel, Haberler

Geçirdiğimiz olağandışı çok zor zamanlara rağmen daha çok çalışmak, daha güzel işler çıkararak yaşadığımız ülkeyi daha iyi bir yer haline getirmek zorundayız.

2016 yılı, Türkiye’nin ekonomik krizi aşma ve dünya ile ilişkilerimizi makul bir düzeye oturtma açısından kritik bir yıl oldu.

Fakat buna rağmen 2017 yılı ekonomik açıdan büyümeye geçiş yılı olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için üretime yönelik teknolojiden tarıma hizmetten sanayi üretimine tüm sektörlerin bu zorlu süreçte desteklenmesi gerekiyor. Buna göre; önümüzdeki döneme yön verecek ekonomi programlarımızın temeli büyümeyi güvence altına almak olmalı.

Algı Özel Eğitim Kurumları bu bağlamda Yerelden Globale Markalar Zirvesinin katılımcısı ve sponsoru olmuştur. Standımıza bekliyoruz.

Tarih: 30 Mart 2017, Perşembe

Yer: Shangri-La Bosphorus Otel – Sinanpaşa Mah, Hayrettin İskelesi Sok, No.1,Beşiktaş, İstanbul, 34353, Türkiye

Dil ve Konuşma Terapisinde; Artikülasyon Bozukluğu Nedir? Apraksi Nedir?

Dil ve Konuşma Terapisinde; Artikülasyon Bozukluğu Nedir? Apraksi Nedir?

 
Algı ABA Terapi Merkezi Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Ayla BALÇIK Özel gereksinimli çocuklarda dil ve Konuşma terapisinin önemini anlatıyor.
 

 

Algı Akademi Sektör Sohbetlerinin Konuğu Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP Oldu

18 Mar 2017 Genel, Haberler

Algı Özel Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilen sektör sohbetlerinin bu ay ki konuğu Boylam Psikiyatri Enstitüsü’nden Doç Dr. Didem Behice ÖZTOP oldu.

 

“Bağlanma Kuramı ve Bağlanma Bozuklukları” konusunda gerçekleşen buluşmada Algı Özel Eğitim Merkezi ve Algı ABA Terapi Merkezi eğitmenleri tam kadro katıldı.

 

Seminerde Bağlanma kuramının tarihçesi, Bebeklikte bağlanma gelişimi, Bağlanma ve Psikopatoloji, Güvensiz Bağlanma, Bağlanma ve İlişkili Bozukluklar, İlişkiye Özgü Bağlanma Bozuklukları, Tepkisel Bağlanma Bozuklukları konularında önemli bilgiler yer aldı.

 

Ayrıca Otizm şüphesi olup öyküsünde ihmal olan çocukların; Beslenme yetersizlikleri, kısa boy ve büyüme gelişme problemleri, ciddi ihmale maruz kalan ve tepkisel bağlanma bozukluğu olan çocuklarda stereotipiler konuşuldu.

 

Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP Kimdir?

 

1972 Diyarbakır doğumludur. İlkokulu Mehmetçik İlkokulu, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1990-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hekimlik eğitimini tamamlamıştır. 1998-2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Asistanlık eğitimi sürecinde alanın önemli hocalarından aile terapisi ve bebek ruh sağlığı alanında teorik ve uygulamalı eğitimler almıştır.

 

2004 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD’nı kurmuştur. 2012 yılında doçent unvanını almıştır. 2004-2015 yılları arasında bu fakültede çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı başkanlığı yapmıştır. Bu süreçte yetiştirdiği uzmanlar Türkiye’nin farklı şehirlerinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının kurulmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca aynı üniversitede 2009 yılında Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmal ve İstismarını engelleme, uygulama ve araştırma merkezinin kuruculuğunda ve aktif çalışmalarında yer almıştır. Haziran 2015- Mart 2016 arasında İstanbul’da Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi ve Us Psikiyatri Enstitüsü’nde çalışmıştır.

 

Hali hazırda Özel Boylam Psikiyatri Enstitüsü mesleğine devam etmekte, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları, gelişimsel bozukluklar, otistik spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, çocuk istismarı, bilişsel davranışçı terapiler, aile terapisi, bebek ruh sağlığıdır. İlgi alanları çerçevesinde, pek çok ulusal ve uluslarası eğitim-sertifika programlarına katılmıştır. Bunlar arasında; Aile Terapisi Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapiler Teorik eğitimi, Çocuk ve ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler Teorik ve uygulamalı eğitimi yer almaktadır. Şu ana kadar  40’a yakın ulusal ve uluslar arası bilimsel yayın yapmış, kitap bölümleri yazmış, ulusal ve uluslarası dergilerde hakemlik görevini sürdürmektedir.

 

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Özel ilgi alanı olan sinema ve tango için de çeşitli eğitimlere ve kurslara katılmaya devam etmektedir.

 

ABA (UDA) Terapi Yöntemiyle Uygulamalı Aile Eğitiminde Anne ile Seans – J.D.

Amacımız, uzman gözüyle gelişimi farklı olan öğrencilerimizin, birincil bakıcıları (anne, baba, abla, kardeş, dede, nine, gölge abla vs..) ile etkili iletişim kurabilmelerini sağlamak ve ailelerin çocuklarını anlaması ve çocukları tarafından anlaşılabilmelerini sağlamaktır.

 

“BU VİDEO DA, ALP VE ANNESİ, UYGULAMALI AİLE EĞİTİMİNDE ÖĞRENDİĞİ ŞEKİLDE SEANS YAPMAYA ÇALIŞMAKTADIR.”

 

Uygulamalı Aile Eğitiminde Anneye Seans Yönetme Konusunda Desteklerimiz Devam Etmektedir.

 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dinletisi Gerçekleşti

7 Mar 2017 Genel, Haberler

Algı Özel Eğitim Kurumları’na bağlı Algı ABA Terapi Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle öğrenci ve velilerine yönelik müzik dinletisi düzenlendi.

 

Velilerimiz tarafından yapılan yemeklerinde servis edildiği dinleti programında çocuklarımız ve ailelerimiz gönüllerince eğlendi.

 

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme

6 Mar 2017 Genel, Haberler

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme

 *Sosyal Beceriler Ve *Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi

ZİHİN KURAMI BAŞLIYOR…

 

Türkiye’de,  daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, Algı Özel Eğitim Kurumları tarafından OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ ZİHİN KURAMI TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRME, SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ”  konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere DEÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyesi Dr. Alev Girli tarafından verilecek bir eğitim programı düzenlenmiştir.

 

EĞİTİM KONUSU:

 

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

 

Bu Eğitim Programında “Zihin Kuramı Testlerin” den:

 

I. Aşama zihin kuramı testlerinden, “Sally –Anne testi”, “Görünüm Gerçeklik” ve “Beklenmedik İçerik Testi”

II. Aşama zihin kuramı testlerinden, “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çukulata testi (Chocolate Bar Story)”

III. Aşama zihin kuramı testlerinden, “Gözlerden Zihin Okuma Testi”( Reading the Mind in the Eyes Test)” ve “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)”, Yüz, Empati testleri öğretilecektir ve materyalleri verilecektir.

 

Ayrıca,

Otizmli bireylerde zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar, Yanlış inanç ve zihin kuramı testlerinin kullanımı, test sonuçlarını yorumlama, zihin kuramı becerilerinin yer aldığı sosyal beceri programı hazırlama öğretilecektir.

Zihin kuramı becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Öğretim, aktivitelerden örnekler, video filmler kullanılarak yapılacaktır.

 

KATILIM KOŞULLARI

 

Bu programa üniversitelerin 2 yıllık Önlisans mezunu Çocuk gelişimi programını tamamlayanlar,  4 yıllık lisans programını tamamlayan psikoloji, PDR, özel eğitim, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği bölümlerini bitirmiş veya son sınıfta olan öğrenciler ve Zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği sertifikası almış eğitimciler, konuya ilgi duyan aileler katılabilirler.

 

NOT : Eğitim sonunda  katılım belgesi verilecektir.

Ücret          :  700 TL+KDV

Tarih           :  21 nisan 2017 PAZAR,

22 mayıs 2017 PAZARTESİ,

16 SAAT

Saat            :  09.30-17.30   (1 saat öğle arası)

Kontenjan :  20 kişi

Yer              : ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ  www.algiozelegitim.com.tr

Büyükdere cad. Mecidiyeköy Mah. Kervangeçmez Sokak No: 10/1

Mecidiyeköy  Şişli İstanbul

Tel: 0 212 211 10 91-92  Fax: 0 212 212 57 55

 

Kayıt ve ödeme : Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI ÖZEL EGİTİM MERKEZİ’ne (ALGI TEL: 0212 211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur. Telefonla ön kayıt yaptıran katılımcıların en geç 20 NİSAN 2017 Perşembe tarihine kadar TEB BANKASI GÜLTEPE ŞUBESİ 12489 nolu hesaba ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. adına (IBAN NO: TR 83 0003 2000 2140 0000 0124 89) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55) çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle İLK 20 KİŞİNİN kesin kaydı bu şekilde yapılacaktır.

 

Not: Bankaya ödeme yaparken kendi isminizi belirtmeniz rica olunur.

 

ELDEN ÖDEME YAPILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

Eğitimci Kısa Özgeçmiş- Yrd. Doç. Dr. Alev Girli

 

Hacettepe Üniversitesinde Psikoloji lisans, Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Bölümünde PDR anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Okul öncesi eğitiminde ve özel eğitim alanında eğitimci ve yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Yrd. Doç Dr. unvanı ile DEÜ PDR anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev almış, 2007 yılında görevlendirildiği Özel Eğitim Bölümünde görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları, otizm, dikkat eksikliği özel öğrenme bozukluğu olan bireylerin eğitimi, zihin kuramı ve sosyal beceriler, kaynaştırma ve özel eğitim alanında aile eğitimi ve danışmanlığı alanında yoğunlaşmıştır. Otizm, aile eğitimi ve kaynaştırma konularında yayınları bulunmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Müdahaleler Çalıştayı

2 Mar 2017 Genel, Haberler

Türkiye’de ilk defa, daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi, Müdahaleler ve Kullanılan Ölçekler”  konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere, Sakarya Üniversitesi öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL ve Arş. Gör. Ahmet FİDAN ile Algı Özel Eğitim Kurumları işbirliği ile bir eğitim (çalıştay) düzenlenecektir.

 

Beslenme problemleri Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) birincil semptomları arasında yer almasa da, ilgili problemler tarihsel olarak OSB’nin erken dönem tanı göstergeleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yapılan çalışmalar, beslenme problemlerinin OSB olan çocuklarda oldukça yaygın olduğunu göstermektedir. OSB’nin temel tanı bileşeni olan sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışların, beslenme problemleri içerisinde özellikle “yiyecek seçiciliği” davranışına kaynaklık ettiği düşünülmektedir.

 

Yiyecek seçiciliği, OSB olan çocukların yaşadığı beslenme problemleri arasında en fazla rapor edilen davranış kalıbıdır. Yiyecek seçiciliği; yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda yiyecek tüketilmesi), dokusuna (yiyeceğin sadece yumuşak, sert, ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi), tadına (sadece veya daha çok şekerli, tuzlu ya da ekşi gıdaların tüketilmesi), sıcaklığına (yalnızca sıcak ya da soğuk), rengine (sadece belirli bir renkteki gıdaların tüketilmesi) veya kokusuna göre seçici olmayı (yiyecek ayırt etmeyi) içermektedir.

 

Yiyecek seçiciliği, paralelinde, öğün problemlerinin başında gelen ve özelikle OSB olan çocuk ebeveynlerini çok zorlayan “yiyecek reddetme” davranışını getirmektedir. Yiyecek reddetme davranışı sergileyen çocuklar, ya tüm yiyecekleri (ağlayarak, öfkelenerek, yiyeceği tükürerek ya da ağzını kapatarak) yemeyi reddeder ya da son derece kısıtlı çeşitteki ve miktardaki (yiyeceğin/gıdanın türü, tadı veya dokusu açısından) yiyecekleri kabul eder.

 

Eğitim:

 

Beslenme, bireyin yaşamını sürdürmesi, diğer bir ifadeyle sağlıklı bir şekilde devam ettirmesi için gereken birincil ihtiyaçlarının başında gelir. Dolayısıyla beslenme problemlerinin giderilmesi, sağlıklı öğün davranışlarına sahip olunması ve ailelerin çocuklarına uygun besleme/yedirme stratejilerini kullanmaları OSB olan çocukların yaşam kalitesinin ayrılmaz parçalarıdır. Sağlıklı ve sosyal açıdan kabul edilebilir beslenme ve öğün alışkanlıkları ailelerin yaşam kalitesi, kaygılarının azaltılması ve çocuklarıyla olan etkileşimlerinin desteklenmesi açısından da önemlidir. Buna bağlı olarak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle ya da aileleriyle çalışan kişilerden beklentiler yükselmiştir. Bu amaçla, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Müdahaleler” başlıklı çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayda (a) beslenme problemlerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleler ve (b) beslenme problemlerinin belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan ölçeklerin kullanımı konusunda eğitim verilecektir.

 

Katılım Koşulları:

 

Çalıştay, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklar başta olmak özel gereksinimli çocuklara yönelik çeşitli hizmet alanlarında çalışan uzmanlara ve ailelere yöneliktir.

 

OSB VE BESLENME EĞİTİM SERİSİ MODÜLLERİNİN İÇERİĞİ

 

MODÜL 1

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Öne Çıkan Beslenme Problemleri

 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısının bileşenleri ve ana göstergeleri nelerdir?
 • Beslenme problemleri ve OSB ilişkisi
 • Yiyecek seçiciliği ve OSB olan çocuklarda sık görülme nedenleri
 • Yiyecek seçiciliği türleri:
 • yiyeceğin çeşidine (sınırlı sayıda yiyecek tüketilmesi),
 • dokusuna (yiyeceğin sadece yumuşak, sert, ezilmiş püre, çiğ tüketilmesi),
 • tadına (sadece veya daha çok şekerli, tuzlu veya ekşi gıdaların tüketilmesi),
 • ısısına (sıcak veya soğuk),
 • rengine (sadece kırmızı ya da başka bir renkteki gıdaların tüketilmesi)
 • kokusuna göre seçici olma.
 • Yiyecek reddetme ve bağlamındaki problem davranışlar
 • Beslenme problemlerinin OSB olan çocuğun sağlığına ilişkin yaşam kalitesine etkisi
 • Beslenme problemlerinin OSB olan çocuğa sahip ailenin yaşam kalitesine etkisi
 • Soru-cevap

 

MODÜL 2

Beslenme Problemlerine Yönelik Eğitsel Müdahaleler

 • Beslenme, çoğu zaman çocuk ve anne/bakıcı arasındaki bir etkileşimi içerir. Bu yüzden eğitsel müdahaleler, annelere/birincil bakıcılara, çocuğa doğru beslenme davranışlarının nasıl kazandırılacağını ya da uygun olmayan davranışların nasıl değiştirileceği konusunda kritik bilgiler sunma ve aileyle birlikte gerekli düzenlemeleri yapmayı içerir.
 • Araştırma bulguları eğitsel müdahalelerin tek başına ya da aile desteği ile birlikte uygulandığında çocukların fiziksel büyüme ve gelişimini iyileştirmede, çocukların ve birincil bakıcılarının beslenme konusundaki becerilerini arttırmada, ebeveyn-çocuk etkileşimini geliştirmede ve öğün zamanlarındaki uygun olmayan davranışların azaltılmasında etkili olabildiğini göstermektedir.
 • Bu modülde eğitsel müdahalelerin planlanması ve uygulanması için gerekli temel bileşenlerin nasıl organize edileceği açıklanacaktır.

 

MODÜL 3

Beslenme Problemlerine Yönelik Davranışsal Müdahaleler

 • Davranışsal müdahaleler, edimsel öğrenme ilkelerine dayalı müdahale stratejileri olarak tanımlanabilir. Bunlar ayırt edici uyaran, olumlu pekiştirme, fiziksel yönlendirme, silikleştirme, şekil verme, söndürme vb. tekniklerin uygun biçimde organize edilmesi ve kullanımını içerir.
 • Araştırma bulguları adı geçen tekniklerin hem OSB olan hem de diğer çocuklarda görülen beslenme problemlerinin giderilmesinde etkili olduğunu göstermektedir.
 • Bu modülde adı geçen tekniklerin ve bunların kombine edildiği uygulamaların hangi beslenme sorunlarına ve hangi özellikteki çocuklar için, nerede ve nasıl uygulanabileceği açıklanacaktır.

 

MODÜL 4

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi

Modül 4 kapsamında OSB olan çocuklarda beslenme problemlerini belirlemeye yönelik uluslararası alanda öne çıkan ve ülkemizde adaptasyon çalışmaları tamamlanmış ölçme araçları hakkında bilgiler verilecektir.

Not: Beslenme ölçekleri uygulanırken kullanılacak formlar Türkçe verilecektir.

 

Otizm Öğün Davranışları Kısa Ölçeği (BAMBI) – Brief Autism Mealtime Behavior Inventory

Otizm Öğün (Yemek Zamanı) Davranışları Kısa Ölçeği (BAMBI) orijinal formu 3 alt alan ve 18 maddeden (ölçeğin Türkçe formu 14 madde) oluşan 5’li derecelendirme tipi bir ölçme aracıdır. BAMBI OSB olan çocukların yemek ya da atıştırma öğünleri esnasında sergiledikleri olası beslenme problemlerini ölçmeyi hedefleyen bir ölçme aracıdır. Ölçeğin adaptasyon çalışması kapsamında, 308 otizmli çocuk annesinden geçerli veri toplanmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları (x2/sd = 3.6, RMSEA = .09, SRMR = .07, GFI = .89, AGFI = .84, IFI = .90,  CFI = .90) BAMBI’nin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu göstermiştir. BAMBI’nin Cronbach alpha iç tutarlık güvenirliği ve iki yarı güvenirliklerinin iyi düzeyde olduğu, madde toplam korelasyonlarının kabul edilebilir olduğu ve %27 alt-üst gruplar arasındaki farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bulgular ışığında, Otizm Öğün Davranışları Kısa Ölçeğinin (BAMBI) Türkiye’deki otizmli çocukların öğün davranışlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği söylenebilir.

 

Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeğinin (STEP) – The Screening Tool of Feeding Problems Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeğinin (STEP) 23 maddeden ve 5 alt alandan oluşan 3’lü derecelendirme tipi bir ölçme aracıdır. STEP OSB olan çocuklarda gözlenmesi olası beslenme problemlerini sıklık ve yoğunluk bağlamında ya da sadece sıklık düzeyini ortaya koyacak şekilde ölçen bir ölçme aracıdır. Ölçeğin (orijinal dili olan İngilizce ve çevrildiği dil olan Türkçe) dilsel eşdeğerliği sağlandıktan sonra otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ilgili beslenme problemlerinin belirlenmesi amacıyla 360 anneye uygulanmıştır. Ölçeğin madde toplam korelasyonları, 8. madde dışında, kabul edilebilir ve alt-üst %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlı (p <0.001) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı (α = 0.81) ile iki yarı güvenirlik katsayısı (Spearman’srho = 0.69**) yüksek bulunmuştur. STEP’in ölçüt bağıntılı geçerliği sağladığı gözlenmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları (x2/sd = 3.2,  RMSEA = 0.08, SRMR = 0.08, GFI = 0.85, AGFI = 0.81, CFI = 0.86) ölçeğin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine (iyi düzeyde uyum indekslerine) sahip olduğunu göstermiştir. Araştırma Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeği (STEP) Türkçe versiyonunun, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların beslenme problemlerini ölçmede kullanışlı bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Beslenme Stratejileri Ölçeği (FSQ) – The Feeding Strategies Questionnaire

Beslenme Stratejileri Ölçeği (FSQ), daha önce ne Türkiye örneklemine ne de otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar üzerinden geçerlik ve güvenirliği yapılmış bir ölçektir. OSB olan çocuğa sahip ailelerin çocuklarını besleme stratejilerini ölçmeyi hedefleyen FSQ 6 alt alan ve 27 maddeden oluşmaktadır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri, FSQ ölçeğinin iyi düzeyde iç tutarlık güvenirliğine (Cronbach’s alpha (α) = 0.80), yeterli düzeyde iki yarı güvenirliğe (0.28; p < 0.01) ve kabul edilebilir faktör geçerliğine (ki-kare testi x2/sd = 3.3; RMSEA = 0.08; SRMR = 0.08; NNFI veya TLI = 0.80; CFI = 0.82)işaret etmektedir. Bu durumda FSQ ölçeği ile Türkiye’deki OSB olan çocuğa sahip ailelerin, çocuklarına yönelik besleme/beslenme stratejilerinin ölçülebileceği ifade edilebilir. Yapılan ölçümlerde vücut kitle indeksine göre OSB olan örneklemin fazla kilo riskine sahip olduğu gözlenmiştir. FSQ ölçeğinin alt alanı olan beslenmede zorlayıcı etkileşim alt alanı, diğer bir ifadeyle çocuğu yeme konusunda zorlama alt alanı ile vücut kitle indeksi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum çocukların vücut kitle indeksi esasında normal olsa dahi, ailelerin sağlıklı çocuk algısının daha yapılı ve kilolu çocuklardan olmasından dolayı çocuklarını beslenme konusunda zorladıkları anlamına gelebilir.

 

Çalıştay Konusuna İlişkin Yayınlar

Çalıştayı gerçekleştirecek uzmanların konularla ilgili yayınları aşağıda sıralanmıştır:

 • Meral, B. F., & Fidan, A. (2015). Measuring the impact of feeding covariates on health-related quality of life in children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 10, 124-130.
 • Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). Psychometric properties of the screening tool of feeding problems (STEP) in Turkish children with ASD. Research in Developmental Disabilities, 35, 4, 908–916.
 • Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). A Study on Turkish Adaptation, Validity and Reliability of the Brief Autism Mealtime Behavior Inventory (BAMBI). Procedia–Social and Behavioral Sciences, 116, 403 – 408.
 • Meral, B. F. (2017). Parental Feeding Practices in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder: Factorial Validation of the Feeding Strategies Questionnaire. Children’s Health Care, 46, 1, 1-14.

 

Ücret          :  395 TL+KDV

Tarih           :  14 MAYIS 2017 PAZAR,

Saat            :  10.00-17.00   (1 saat öğle arası)

Kontenjan :  20 kişi

Yer              : ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ  www.algiozelegitim.com.tr

Büyükdere cad. Mecidiyeköy Mah. Kervangeçmez Sokak No: 10/1

Mecidiyeköy  Şişli İstanbul

Tel: 0 212 211 10 91-92  Fax: 0 212 212 57 55

 

Kayıt ve ödeme : Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI ÖZEL EGİTİM MERKEZİ’ne (ALGI TEL: 0212 211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur.

 

*** Telefonla kayıt yaptıran katılımcıların en geç 1 MAYIS 2017 PAZARTESİ tarihine kadar TEB BANKASI GÜLTEPE ŞUBESİ 12489 nolu hesaba ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. adına (IBAN NO: TR 83 0003 2000 2140 0000 0124 89) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55) çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle katılımcıların kesin kaydı yapılacaktır.

Not: Bankaya ödeme yaparken kendi isminizi belirtmeniz rica olunur.

 

ELDEN ÖDEME YAPILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

EĞİTMENLERİMİZ

 

Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL-Anadolu Üniversitesinde Sosyoloji lisans, yine Anadolu Üniversitesinde Özel Eğitim anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora sonrası araştırma bursu kapsamında bir yıl Kansas Üniversitesinde (University of Kansas) çalışmalarda bulunmuştur. Sakarya Üniversitesi’nde Özel Eğitim Bölümünde, 2008 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı görevini 2013 yılından itibaren Yrd. Doç. Dr. olarak sürdürmektedir. Çalışma alanları otizm spektrum bozukluğu, yaşam kalitesi, aile yaşam kalitesi, özel eğitimde yasal düzenlemeler alanlarıdır. Yazarın ilgili konu başlıklarında çok sayıda makalesi vardır.

 

Bekir Fatih Meral’in Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikleri

 • Özel Eğitimciler Derneği, 2006 –
 • International Society on Early Intervention (ISEI), 2010 –
 • International Society for Quality of Life Research (ISOQOL), 2011 –
 • Association for Behavior Analysis International (ABAI), 2011 –
 • American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), 2013 –
 • International Wellbeing Group (IWG) – Primary Researcher, 2014 –
 • Çocuk Vakfı – Engelli Çocuklar Danışma Kurulu Üyeliği, 2015 –
 • Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Danışma Kurulu Üyeliği, 2015 –
 • Early Childhood Development Task Force (ECDtf) – Member – 2015

 

Arş. Gör. Ahmet FİDAN-Anadolu Üniversitesi’nden 2008 yılında Almanca Öğretmenliği anadal ve Sınıf Öğretmenliği yandal programlarını; 2013 Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği yüksek lisans programını tamamlamıştır. Aynı programda halen doktora eğitimine devam etmektedir. 2010 yılından beri Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve 2013 yılından beri ise öğretim görevlisi olarak bazı temel öğretim derslerini yürütmektedir. Tez, araştırma, proje ve sosyal sorumluluk çalışmalarını özellikle otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitimi ve ilişkili konular üzerinde yoğunlaştırmıştır. Ayrıca öğretmen yetiştirme ve göreve devam eden öğretmenlerin mesleki gelişimi ile özel eğitimde etik değerlerin yaygınlaştırılması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda beslenme problemlerinin değerlendirilmesi ve giderilmesi konusundaki çalışmalarını Yrd. Doç. Dr. Bekir Fatih MERAL ile yaklaşık 5 yıldır sürdürmektedir.

 

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikleri

 • AAIDD – American Association on Intellectual and Develeopmental Disabilities
 • ABAI- Association of Behavior Analysis International
 • ABA TURKEY – Association for Behavior Analysis Turkey
 • IASSIDD – International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities

ABA’yı Algı’lamak Röportajları S.Ç.

1 Mar 2017 Genel, Röportaj

“ABA’yı ALGI’lamak” kapsamında çocuğuna “ABA’ dan eğitim aldıran velilerle röportajlar.

 

AMAÇ: ABA eğitimi almış velilerle röportaj yaparak, sistemi bilmeyen, ABA programının avantajlarını bilmeyen kişilere yol gösterici olmak.

Diğer Videolarımız

“ABA’yı ALGI’lamak” kapsamında çocuğuna “ABA’ dan eğitim aldıran velilerle röport
Show More
1 2 3 27

Search

+