Harun S. Eylül 2010 doğumlu Otizm tanılı bir çocuktur. Mart 2016 tarihinden itibaren ABA Spor ve Hareket Terapisi almaktadır. Videoda Mart 2016 – Temmuz 2016 arası kaba motor beceri gelişimi sunulmuştur.