Otizm’de ABA (UDA) Eğitimi ile ilerleme – İnan

, ,
İnan Şimşek, merkezimizde Şubat 2014 tarihinden itibaren ayda 120 seans olmak üzere yoğun ABA eğitimi almaya başlamıştır. Fransa’da Türkçe ABA eğitimi alabileceği bir yer bulamadığı için ülke değiştirerek merkezimize…