İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Yeşim Güleç Aslan tarafından verilen Uygulamalı Davranış Analizi Hizmetiçi Eğitimi dönem tatiline girdi. Katılımcıların tümüne Yeşim Güleç ASLAN tarafından dönem sonu karnesi verildi.

 

IMG_9866