fbpx

Dil ve Konuşma Terapisi Seansları Başladı

konusma-terapisi-seanslari-basladi.Algı ABA Terapi Merkezimizde Konuşma Terapisi seansları başladı

 

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve konuşma terapisi çocuk ve yetişkinlerin konuşulanları anlama (alıcı) ve/veya kendini ifade etme (ifade edici) alanında görülen sorunlar ile alakalı dil, konuşma ve iletişim bozuklukları ve yutkunma sorunları ile ilgilenen bir sağlık dalıdır. Dil ve Konuşma terapistleri ebeveynler, kişinin bakımında yardımcı olanlar, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, meslek hastalıkları uzmanları ve bunun gibi kişinin yakın çevresiyle ortak çalışırlar.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin çalıştığı alanlar:

Öğrenme güçlüğü: Kişinin beyinsel gelişiminin tamamlanmaması sonucu gösterdiği dikkat ve dinleme; bellek; davranış; sosyal ve duygusal bozukluklar.

Gecikmiş dil ve konuşma: Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme göstermemesi durumudur.

Ses bozuklukları: Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçının kişiye rahatsizlik verdigi bozukluktur.

İşitme bozuklukları

Akıcılık (Kekemelik): Konuşma akıcılığının, ritminin ve hızının etkilendiği konuşma sorunudur.

Artikülasyon (sesletim) ve fonolojik (sesbilgisel) bozukluklar: Kişinin konuşma seslerini, heceleri ya da sözcükleri yanlış üretmesi sonucu konuşan kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat edildiği dil ve konuşma sorunudur.

Dudak-damak yarığı: Çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Afazi : İnme sonrasi görülen dil ve konuşma bozuklukları.

Ruh Sağlığı Sorunları

Motor konuşma bozuklukları: Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında görülen güçsüzlük, zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

Disleksi: Kişinin konuşma akıcılığını ve okuma ve okuduğunu anlama yeteneğini etkileyen öğrenim bozukluğudur.

Otizm spektrum bozuklukları: Yaygın gelişimsel bozukluklarla eşanlamlı olup, ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmaktadır.

Seçici dilsizlik:Çocukta konuşma dilini anlama ve konuşma yeteneği geliştiği halde, çocuğun bazı sosyal durumlarda konuşmayı devamlı reddetmesi bozukluğudur.

Baş, boyun ve boğaz kanseri

Norolojik dil ve konuşma bozuklukları: Parkinson’s, Alzheimer’s, bunama vs.

Yutkunma sorunları

Dil ve Konuşma terapisti aynı zamanda olası yeme içme zorluğu, dikkat ve davranış bozukluğu, akıl ve ruh sağlığı, endişe/stres, epilepsi ve diğer hastalıkları göz önünde bulundurup, diğer uzmanlarla bir araya gelerek çocuğa en yararlı ve en uygun terapi planını oluşturur.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin çocukların hayatındaki tüm profesyonellerle ve aileleri ile beraber çalışması ve holistik bir çercevede  gelişme planı oluşturması çok önemlidir. Böylece çocuğu daha yakından tanıyabilir, diğer profesyonellerle iletişim içinde olarak süreklilik ve bilgi paylaşımı oluşturur ve öğrenilen yetilerin tüm seanslarda ve ortamlarda genellenmesi hızlandırılır.

 

 

Search

+

 

DUYURU

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİNİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HK;

ALGI ABA TERAPİ ve ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ

2007-2008 Akademik Yılında eğitim ve öğretime başlayan kurumumuz, bu sene 12. yılını geride bıraktı. 12 yıllık gelişimimiz içinde, Dünya ve ülkemiz özel eğitim tarihinden, kültüründen ve camiasından güç aldığımız kurumumuz, aynı zamanda geleceğe vizyoner bakan anlayışla da önümüzü açtı. Bu anlamda açıldığımız günden bu güne, topluma faydalı olabilmek adına çıktığımız yolda, sistemimizde devam eden tüm çocuk ve ailelerimizin yaşam kalitelerini yükselttik ve yükseltmeye de devam ediyoruz. 7 Dokunuş ismini verdiğimiz takvim yaşı ile gelişim yaşını eşitlediğimiz çocuklarımızın sayısı da gittikçe artmaktadır. Saygın, itibarlı, güvenilir bir “Algı” oluşturmaya devam ediyoruz.

Amerika Atlanta’da bulunan, 2012 yılından bu güne know-how aldığımız ALL KİDS FİRST kurumu, BHCOE– Behavior Health Center of Excellence kurumu tarafından akreditasyona layık görülmüştür. Aile ve terapist memnuniyetinde, aile eğitiminde, terapist hizmet içi eğitiminde, ABA etik kurallarında, terapist kualifikasyonunda, ABA alanında, öğrenci gelişim oranı alanlarında  %95 başarı kriterini yakaladığı için bu yetkiyi hak etmiştir. Partnerimizin bu akreditasyona layık görülmesinden dolayı gururluyuz.

ALGI GRUP bünyesinde yer alan ve AR-GE birimimiz olan ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ; ABA Terapi beraberinde sırasıyla, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, oyunla tedavi, çocuk gelişim testleri, zihin kuramı, yetişkin psikiyatrisi, beslenme ve yeme bozuklukları yaklaşımları ile çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir. Tüm bunların ışığında bugün sizlerle uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve yeni bir uygulama olarak kurumumuza kazandıracağımız, “oyun temelli sosyal beceri grupları” ndan da bahsetmekten gurur duyuyorum. En geç bu yıl sonuna kadar tam gün ve yarım gün programları ile karşınıza çıkmaya hazırlanıyoruz. Böylelikle bir çatı altında, özel çocuklarımız ve aileleri için gerekli tüm eğitim öğretim ortamının var olmasını sağlamış olacağız.

Bu bağlamda bizler de gördük ki, sadece ABA Terapi yapmıyoruz. Zaman içinde hizmet çeşitliliğimize kattığımız ve katacağımız başlıklardan dolayı ismimizin yanına ek getirmek kaçınılmaz gibi duruyordu. “Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi” olarak bundan böyle anılmaktan gurur duyacağımızı bildirmek isterim.

Çok güçlü bir kadro ve uyumlu bir takım çalışması ile yapılacağına inandığımız, eğitimde yüksek standartların gerçekleştirilmesi, tüm programlarımızın buna hizmet etmesi en büyük dileğimizdir.

Sevgilerimle,

Selim Parlak

Kurucu / Direktör

Algı ABA Terapi ve Çocuk  Gelişim Merkezi