Dil ve Konuşma Terapisi Seansları Başladı

,

konusma-terapisi-seanslari-basladi.Algı ABA Terapi Merkezimizde Konuşma Terapisi seansları başladı

 

Dil ve Konuşma Terapisti Kimdir?

Dil ve konuşma terapisi çocuk ve yetişkinlerin konuşulanları anlama (alıcı) ve/veya kendini ifade etme (ifade edici) alanında görülen sorunlar ile alakalı dil, konuşma ve iletişim bozuklukları ve yutkunma sorunları ile ilgilenen bir sağlık dalıdır. Dil ve Konuşma terapistleri ebeveynler, kişinin bakımında yardımcı olanlar, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, meslek hastalıkları uzmanları ve bunun gibi kişinin yakın çevresiyle ortak çalışırlar.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin çalıştığı alanlar:

Öğrenme güçlüğü: Kişinin beyinsel gelişiminin tamamlanmaması sonucu gösterdiği dikkat ve dinleme; bellek; davranış; sosyal ve duygusal bozukluklar.

Gecikmiş dil ve konuşma: Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme göstermemesi durumudur.

Ses bozuklukları: Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçının kişiye rahatsizlik verdigi bozukluktur.

İşitme bozuklukları

Akıcılık (Kekemelik): Konuşma akıcılığının, ritminin ve hızının etkilendiği konuşma sorunudur.

Artikülasyon (sesletim) ve fonolojik (sesbilgisel) bozukluklar: Kişinin konuşma seslerini, heceleri ya da sözcükleri yanlış üretmesi sonucu konuşan kişinin ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat edildiği dil ve konuşma sorunudur.

Dudak-damak yarığı: Çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların birleşme kusuru nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.

Afazi : İnme sonrasi görülen dil ve konuşma bozuklukları.

Ruh Sağlığı Sorunları

Motor konuşma bozuklukları: Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında görülen güçsüzlük, zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

Disleksi: Kişinin konuşma akıcılığını ve okuma ve okuduğunu anlama yeteneğini etkileyen öğrenim bozukluğudur.

Otizm spektrum bozuklukları: Yaygın gelişimsel bozukluklarla eşanlamlı olup, ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmaktadır.

Seçici dilsizlik:Çocukta konuşma dilini anlama ve konuşma yeteneği geliştiği halde, çocuğun bazı sosyal durumlarda konuşmayı devamlı reddetmesi bozukluğudur.

Baş, boyun ve boğaz kanseri

Norolojik dil ve konuşma bozuklukları: Parkinson’s, Alzheimer’s, bunama vs.

Yutkunma sorunları

Dil ve Konuşma terapisti aynı zamanda olası yeme içme zorluğu, dikkat ve davranış bozukluğu, akıl ve ruh sağlığı, endişe/stres, epilepsi ve diğer hastalıkları göz önünde bulundurup, diğer uzmanlarla bir araya gelerek çocuğa en yararlı ve en uygun terapi planını oluşturur.

Dil ve Konuşma Terapistlerinin çocukların hayatındaki tüm profesyonellerle ve aileleri ile beraber çalışması ve holistik bir çercevede  gelişme planı oluşturması çok önemlidir. Böylece çocuğu daha yakından tanıyabilir, diğer profesyonellerle iletişim içinde olarak süreklilik ve bilgi paylaşımı oluşturur ve öğrenilen yetilerin tüm seanslarda ve ortamlarda genellenmesi hızlandırılır.

 

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir