OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI TANI VE TAKİPProf. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes, Nobel Tip Kitabevi

• Bebeklerde otizm tanısı nasıl koyulur?
• Yaş ilerledikçe belirtiler nasıl değişir?
• Otizmde beyinde ne tür değişimler görülür?
• Otizmli bireylerin tedavisi ve takibi nasıl yapılmalıdır?
• Otizm etkili eğitimsel tedavi yöntemleri nelerdir?
• Otizmlilerde ne tür ilaç tedavileri olanlar hangileri uygulanır?
• Alternatif tedavilerden etkili olanlar hangileridir?
• Otizmlilerde depresyon, dikkat bozuklukları, uykular, öfke ve ilgili sorunlar nasıl ele alınmalıdır?