Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri İle Değerlendirme

Sosyal Beceriler Ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi

Türkiye’de,  daha önce yapılmış eğitimlerden farklı olarak, Algı Özel Eğitim Kurumları tarafından

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİ ZİHİN KURAMI TESTLERİ İLE DEĞERLENDİRME, SOSYAL BECERİLER VE ZİHİN KURAMI BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ”  konusunda çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere DEÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyesi Dr. Alev Girli tarafından verilecek bir eğitim programı düzenlenmiştir.

EĞİTİM KONUSU:

Otizmli çocuklara uygun sosyal ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine odaklanan ve yaygın olarak kullanılan, yüksek derecede yapılandırılmış sosyal beceri çalışmalarının, sosyal işlevler üzerinde önemli yararları olmasına rağmen, başka ortamlara genellenmesinde sınırlılıklarının olduğu bilinmektedir. Bu nedenle otizmli çocuklara beceri öğretmenin yeterli olmadığı, farklı sosyal durumlara uygun şekilde davranışlarını uyarlayabilmenin geliştirilmesi, diğer bir deyişle zihin kuramı becerilerini kazanmaya yönelik çalışmaların da sosyal beceri çalışmaları içerisinde yer alması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bu Eğitim Programında “Zihin Kuramı Testlerin” den:

 1. düzey Aşama zihin kuramı testlerinden, “Sally –Anne testi”, “Görünüm Gerçeklik” ve “Beklenmedik İçerik Testi”
 2. düzey Aşama zihin kuramı testlerinden, “Dondurma Kamyonu Testi (Ice-cream Truck Task)”, “Çukulata testi (Chocolate Bar Story)”
 3. düzey Aşama zihin kuramı testlerinden, “Gözlerden Zihin Okuma Testi”( Reading the Mind in the Eyes Test)”,”Yüz Testi”,” Empati Testi”, ve “Garip Hikayeler Testi” (Strange Stories)” testleri öğretilecektir ve materyalleri verilecektir.

Ayrıca,

Otizmli bireylerde zihin kuramı ve diğer bilişsel kuramlar, Yanlış inanç ve zihin kuramı testlerinin kullanımı, test sonuçlarını yorumlama, zihin kuramı becerilerinin yer aldığı sosyal beceri programı hazırlama öğretilecektir.

Zihin kuramı becerilerinin öğretiminde kullanılan yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Öğretim, aktivitelerden örnekler, video filmler kullanılarak yapılacaktır.

Bu programa üniversitelerin 2 yıllık Önlisans mezunu Çocuk gelişimi programını tamamlayanlar,  4 yıllık lisans programını tamamlayan psikoloji, PDR, özel eğitim, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği bölümlerini bitirmiş veya son sınıfta olan öğrenciler ve Zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği sertifikası almış eğitimciler, konuya ilgi duyan aileler katılabilirler.

Eğitimci Kısa Özgeçmiş- Yrd. Doç. Dr. Alev Girli

Hacettepe Üniversitesinde Psikoloji lisans, Dokuz Eylül Üniversitesinde Eğitim Bilimleri Bölümünde PDR anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Okul öncesi eğitiminde ve özel eğitim alanında eğitimci ve yönetici olarak çalışmıştır. 2003 yılında Yrd. Doç Dr. unvanı ile DEÜ PDR anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev almış, 2007 yılında görevlendirildiği Özel Eğitim Bölümünde görevini sürdürmektedir. Çalışma alanları, otizm, dikkat eksikliği özel öğrenme bozukluğu olan bireylerin eğitimi, zihin kuramı ve sosyal beceriler, kaynaştırma ve özel eğitim alanında aile eğitimi ve danışmanlığı alanında yoğunlaşmıştır. Otizm, aile eğitimi ve kaynaştırma konularında yayınları bulunmaktadır.

Eğitimci Alev Girli’nin Zihin Kuramı ile ilgili çalışmaları

 1. -Girli, A., Karadağ, F & Karabey, B. (2017). Empathising and systematising in children with and without autism spectrum disorder, Journal of human science, 14,1, 457-472.
 2. Doğmaz, S. &Girli, A. (2017). Özel öğrenme güçlüğü ve zihin kuramı ilişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 10, 51, 683-783.
 3. Girli, A. & Uylaş, E.  (2016). Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü Tanısı olan Çocukların Yüz İfadeleri ve Beden Dilinden Duyguları Anlama Becerilerinin İncelenmesi, Ulusal psikoloji kongresi, İzmir.
 4. Karadağ, F & Girli, A. (2016). Theory of mınd for gifted induvidals, X Europian conferans on social and behavioral sience, Bosna-Hersek.
 5. Girli, A. (2014). Psychometric Properties of the Turkish Child and Adult Form of “Reading the Mind in the Eyes Test””, Psychology, 5/ 1321-1337.
 6. -Öztürk, H., Girli, A., Karadağ, F. Doğmaz, & S. (2014). The comparıson between empathy, theory of mınd and lonelıness level ın chıldren wıth autısm spectrum disorders and typically developing children. Uluslararası Otizm Konferansı, Antalya.
 7. -Girli, A. & Sabırsız, S. (2012). Otizm tanılı çocuklara uygulanan “resimlerle duyguların öğretimi” programının etkililiğinin incelenmesi.”, Ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi özel eğitim dergisi,12/1/1-16.
 8. Girli, A (2012). Otizmli Çocukların Eğitiminde Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi”, Özel özel eğitim kurumları derneği dergisi, özel sayı/8-11.
 9. Girli A. & Tekin Ersan D. (2012). Investigeting Empathy Skill Levels of Childeren with Autism and Typically Developed  Childeren between  the Ages of 9-1″, The Journal of Academic Social Science Studies-jasss, Volume 5 Issue 8, p. 603-614.
 10. Tekin Ersan, D.& Girli, A. (2011). “İşitme engeli olan bireyler ve zihin kuramı”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi,30/238-249.
 11. Girli, A. & Tekin, D. (2011). Investıgatıng mothers’ empathıc ınclınatıon and mınd readıng levels from eyes who have chıldren wıth autısm and typıcally developıng chıldren, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.
 12. Girli, A. & Tekin, D. (2010). Investigating false belief levels of typically developed children and children with autism”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1944-1950.
 13. Uylaş, E. & Girli A. (2011). “The examınatıon of the effectıveness of the ınstuctıonal program teachıng belıef based emotıons to chıldren wıth autısm through flash cards”, Journal of educatıonal and ınstructıonal studıes ın the world, November 2011, Volume 1 Issue 1 Article 7 ISNN: 2146-7463.
 14. Tekin, D. & Girli, A. (2010). Williams Sendromu ve Zihin Kuramı Arasındaki İlişki, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1,(2), 67-75.

Yönetilen Zihin Kuramı Tezleri

 1. Uylaş, E. (2015). Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklar için geliştirilen zihin okuma becerileri öğretimi programının etkililiğinin incelenmesi, DEÜ. Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 2. -Şengün, E. (2013). Yüksek İşlevli Otizm ve Asperger Tanılı Çocuklarda İleri Derecede Zihin Okuma Becerileri Öğretimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi, DEÜ. Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 3. Tekin Ersan, D. (2010). Düşünce baloncukları tekniğinin kullanıldığı “yanlış inanç öğretim paketi”nin Asperger sendromu ve yüksek işlevli otizm tanısı almış çocukların “yanlış inanç” düzeyleri üzerindeki etkisi. DEÜ. Eğitim Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı.

Ücret          :  700 TL+KDV

Tarih           :  14 ocak 2018 PAZAR,

15 ocak 2018 PAZARTESİ,

16 SAAT

Saat            :  09.30-17.30   (1 saat öğle arası)

Kontenjan :  20 kişi

Yer              : ALGI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ  www.algiozelegitim.com.tr

Büyükdere cad. Mecidiyeköy Mah. Kervangeçmez Sokak No: 10/1

Mecidiyeköy  Şişli İstanbul

Tel: 0 212 211 10 91-92  Fax: 0 212 212 57 55

 

Kayıt ve ödeme : Sınırlı sayıda kontenjan olduğundan, katılımcıların öncelikle telefonla ALGI ÖZEL EGİTİM MERKEZİ’ne (ALGI TEL: 0212 211 10 91-92) ön kayıt yaptırmaları rica olunur. Telefonla ön kayıt yaptıran katılımcıların en geç 1 ocak 2018  tarihine kadar TEB BANKASI GÜLTEPE ŞUBESİ 12489 nolu hesaba ALGI EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. adına (IBAN NO: TR 83 0003 2000 2140 0000 0124 89) eğitim ücretini yatırmaları ve banka dekontunu fax (ALGI FAX: 0212 212 57 55) çekmeleri gerekmektedir. Böylelikle İLK 20 KİŞİNİN kesin kaydı bu şekilde yapılacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir