O.’un Aile Memnuniyet Mektubu

O. 23 Aralık 2008 tarihinde,33 aylık doğmuş ve gelişimini tamamlayabilmesi için 2 gün küvözde kalmıştır. O. doğum sonrası gelişim evreleri (ilk adımlar, ilk kelimeler, yemek yeme becerisi…) normal bir gelişim göstermiş ve 1 yaşında iken ilk kelimesini kullanmıştır. Fakat konuşma becerisini devam ettirmemesi üzerine 2 yaş civarındayken ailesi tarafından nöroloğa başvurulmuştur. Ailenin şikayetleri konuşma gecikmesi, göz kontağı kurmaması ve istediği nesnelere ulaşmak için anne-babanın ellerinden çekerek buna ulaşmaya çalışmasından ibaretti. O. tam bir tanı almamakla birlikte, Yaygın Gelişimsel Bozukluk sınırlarında olabileceği üzerinde durulmuştur. Doktoru tarafından özel eğitim önerilmiştir.

Bu durum üzerine aile merkezimize 28 aylıkken başvurmuştur.

O. Algı ABA Terapi Merkezine Nisan 2011 tarihinde katılmıştır. Uygulanan Pep-r test sonucuna göre gelişimsel profili şu şekildedir; Taklit 8 ay, Algı 8 ay, İnce Motor 20 ay, Kaba Motor 18 ay, El-göz koordinasyonu 16 ay, Bilişsel 10 ay, Sözel 8 ay.PEP-R sonucuna göre genel gelişimsel yaşının 14 ay olduğu tespit edilmiştir. O.’nun 2 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Pep-r Ölçeği’ne göre; takvim yaşı 5 Yaş 6 Ay iken gelişimsel yaşı 4 Yaş olarak saptanmıştır. Takvim yaşı ile gelişim yaşı arasındaki uçurum gittikçe kapanmaktadır.

 

Aile duygularını şu şekilde dile getirmiştir;

 

2011 yılından itibaren çocuğumuz merkezinizden eğitim almaktadır. Başta ümitsiz olmamıza ve rahatsızlığın tam olarak ne olduğunu bilmememize rağmen kısa sürede sizin de desteğinizle çoğu endişelerimizden kurtulup, önümüze bakmaya başladık. Terapistimizin, çocuğumuza ve ailemize emeği ve desteği büyüktür. Terapistimizin bu mesleği sadece bir iş olarak görmemesi, hayatının merkezi haline getirmesi, hep daha çok ilerlemeye ve daha fazlasını öğrenmeye çalışması çocuklar üzerindeki başarısından dolayı da ortadadır. Gerek aile olarak çocuğumuz konusunda zorlandığımız durumlarda gerekse çocuğumuzda görülen herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ederek bize büyük destek sağlamıştır. Kendisine her şey için teşekkür ederiz. Sevgiler…

 

Hande K.

 

Haziran 2014