udemko1Algı ABA Terapi Merkezi’nin katılacağı kongrede “Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Erken Çocuklukta Müdahale Uygulamaları: Bir Vaka Sunumu” adlı “POSTER” sunum yayınlanacaktır.

 

UDEMKO2016, erken çocuklukta müdahaleyi 0-6/8 yaş döneminde gelişimi farklı ya da riskli olan çocuklara ve ailelerine farklı disiplinler tarafından sunulan hizmet süreci olarak tanımlamaktadır.

 

UDEMKO 2016; Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Erken Çocuklukta Müdahale Derneği (EÇOMDER), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli eğitim Bakanlığı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından organize edilmektedir.