zihin-kurami-ve-pratik-uygulamalarYazar: Oktay Taymaz Sarı

 

Yayınevi: Eğiten Kitap Yayınları

 

Zihin Kuramı becerilerinin gelişimini etkileyen faktörleri, dil becerileri, yaş, sembolik oyun becerileri, ebeveyn – çocuk, kardeş sayısı, arkadaş ve akran ilişkileri olarak sayabiliriz. 3 – 4 yaşlarında temelleri atılan bu beceriler yaş ilerledikçe zihinsel ve sosyal gelişimin sağladığı olgunlaşma ile davranışlarda kalıcı hale gelir. Zihin kuramı araştırmaları aynı zamanda zihin kuramı bozuklarına da odaklanmıştır.
Bu çalışmada; birinci bölümde Okul öncesi dönem normal gelişim gösteren çocukların gelişim özellikleri, zihin kuramı araştırmaları, gelişimi, tarihi, testleri, teorileri, sembolik oyun ve zihin kuramı, zihin kuramı becerileri sorunu olan çocuklar ve otizm, tanı ve klinik özellikler vb konular ele alınırken, ikinci bölümde ise neler yapılabilir, nesneye bakış/uzamsal yönelim testi ele alınmıştır.