Algı Eğitim Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ’nin resmi internet adresleri;

www.algiozelegitim.com.tr ,

www.algiozelegitim.com,

www.algiaba.com.tr

http://www.facebook.com/groups/algiegitim/

http://www.facebook.com/Algiozelegitim,

https://twitter.com/Algiozelegitim,

http://www.instagram.com/algiozelegitim

http://www.youtube.com/Algiozelegitim,

http://www.dailymotion.com/Algiozelegitim,

http://plus.google.com/+algiozelegitim

http://vimeo.com/algiozelegitim

http://www.pinterest.com/algiozelegitim

http://tr.linkedin.com/company/alg-e-itim-retim-hizmetleri-tic-ltd-ti-?trk=ppro_cprof

İş bu internet adresleri haricindeki adreslerde Algı Eğitim Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin ismi kullanılarak yapılan her türlü yayın tarafımızı bağlamaz. Yukarıda sayılan adresler dışındaki internet adreslerinde Algı Eğitim Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile ilgili yapılan her türlü yayından kurumumuz ve şirketimiz hukuken sorumlu tutulamaz.