Dr. Garbis YAKUPYAN

Kurucu Ortak

Dr. Garbis Yakupyan, 1959 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun olmuştur. Denizli’de sağlık ocağı hekimliği yaparak mecburi hizmetini tamamlamış ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık eğitimini almıştır. Askerlik görevini Isparta Askeri Hastanesinde tamamlamıştır. 1993 yılından bugüne Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2007 yılında Algı Eğitim Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ’nin kurucuları arasında yer almıştır. Düzenli olarak her hafta genel kurul toplantılarına katılmakta ve merkezin her geçen gün daha iyi hizmet verebilmesi için oluşturulan beyin takımında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ekibimize ve zaman zaman ailelere sağlık konularında seminerler ve eğitimler vermektedir. Otizmli çocuğa sahip bir baba olan Garbis Yakupyan, her bir çocuğun en doğru eğitimi alarak, yaşam kalitesini yükseltmenin sağlanması gerekliliğine inanmaktadır.