Esma Nur ATMAZ

ABA Terapisti

İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini Denizli’de tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazanıp, lisans hayatını Üsküdar Üniversitesinde onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Üsküdar Üniversitesi Psikoloji klubünde aktif olmuş. Düzenlenen seminer ve kongrelerde görev almıştır. Üsküdar Üniversitesi önderliğinde 1 yıl boyunca ‘Desteğim Seninle Her Yerde Darüleceze Gönüllüleri Sosyal Sorumluluk Projesi’ nde sosyal medya sorumlusu olarak görev yapmıştır. Bu proje kapsamında darülecezede gerçekleşen sanat ve grup terapilerinde görev alma fırsatı bulmuştur.  5 yıllık lisans eğitimi boyunca 3 farklı hastanede staj yapmış, 2 ay Moodist Hastanesinde DEKAP PSİKOLOG olarak sanat ve grup terapilerine öncülük etmiştir.  Bu süreç içerisinde bağımlı hastalar ile çalışıp, AMATEM ekibinde sanat terapilerini yürütmüştür. Denizli Beymer Tıp Merkezinde 3 ay staj yapmıştır. Psikolog Özge Kule Karamanlı gözetiminde test uygulamaları yapma fırsatı bulmuştur. Ardından İstanbul Şişli Modern Danışma Merkezinde çocuklarla birlikte oyun ablalığı yaparak oyun terapilerine dahil olmuştur.

CİSED derneği onaylı cinsel terapisttir. MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) uygulayıcısıdır. Bellek, dikkat, yürütücü işlevler, dil, görsel mekansal işlevleri kapsayan Nöropsikolojik Test eğitimlerini tamamlamış ve uygulayıcı durumundadır.  Mezun olduktan sonra Denizli Psikolog Cemrenaz Coşkun süpervizorlüğünde danışan kabulüne başlamıştır. Çalışmalarına Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi’nde devam etmektedir.