m-chat

M-CHAT TESTİ

Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Tarama Ölçeği (M-CHAT), 18-30/36 aylık çocuklarda gelişimsel yetersizlik belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir. M-CHAT toplam 23 maddeden oluşmaktadır ve uygulaması yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir.

M-CHAT testi, 16-30 aylık bebekler için tasarlanmıştır. Sonuçlar, daha ileri bir değerlendirme gerekip gerekmediği ile ilgili size bilgi verilecektir.

Lütfen çocuğunuzla ilgili bu soruları yanıtlayınız. Çocuğunuzun nasıl davrandığını daima aklınızda bulundurunuz. Eğer çocuğunuzun bir davranışı birkaç kez yaptığını görürseniz fakat
kendisi bunu genelde yapmıyorsa, lütfen cevabınız HAYIR olsun. Lütfen her soru için evet ya da hayır yanıtını işaretleyiniz.

1. Çocuğunuz sallanılmaktan, dizinizde hoplatılmaktan veya benzeri oyunlardan hoşlanır mı?

2. Çocuğunuz diğer çocuklarla ilgilenir mi?

3. Çocuğunuz eşyalara ( örneğin koltuk, kütüphane vb. ) ve benzeri şeylere tırmanmayı sever mi ?

4. Çocuğunuz Ce-ee ( yüzünüzü ellerinizle kapatıp açarken ce-e demek ) saklambaç oyunlarından hoşlanır mı?

5. Çocuğunuz hiç hayali oyun oynar mı? ( Örneğin telefonu alıp karşısında biri varmış gibi konuşurmu veya oyuncak bebeğinin altını temizler gibi yapar mı? )

6. Çocuğunuzun ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?

7. Çocuğunuz bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?

8. Çocuğunuz küçük oyuncakları ( araba, lego gibi ) ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan ( amacına uygun ) oynar mı?

9. Çocuğunuz bazı şeyleri ( eşyalar, oyuncaklar gibi ) göstermek için size getirir mi?

10. Çocuğunuzla bir - iki saniyeden daha uzun süreli göz teması (gözünüzün içine bakması) kurabiliyor musunuz?

11. Çocuğunuz bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olduğunu gözlediniz mi?

12. Çocuğunuza baktığınızda veya güldüğünüzde o da size güler mi?

13. Çocuğunuz sizi taklit eder mi ?

14. Çocuğunuzu ismiyle çağırdığınızda size yanıt verir mi?

15.Çocuğunuza aynı odada bulunan bir eşyayı ( örneğin oyuncağı ) işaret ettiğinizde gösterdiğiniz eşyaya bakar mı?

16. Çocuğunuz yürüyor mu?

17. Sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da bakar mı?

18. Çocuğunuz yüzünün önünde parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak ellerini seyreder mi?

19. Çocuğunuz bir şeyler yapmaya çalışırken sizin dikkatinizi çekmek için çaba gösterir mi?

20. Hiç çocuğunuzun iyi işitmediğinden endişe duyduğunuz oldu mu?

21. Çocuğunuz çevresindeki insanların neler söylediğini veya konuştuğunu anlar mı?

22. Çocuğunuz bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?

23. Çocuğunuz bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman sizin davranışınızı anlamak amacıyla yüzünüze bakar mı?

Adı Soyadı
E-Posta
Telefon Numarası
Yaşadığı Şehir
Çocuğunuzun Yaşı