Algı ABA Terapi Merkezi’nde Spor ve Hareket Eğitiminde Eşleme, Genelleme, Tırmanma Çalışmasından bir kesit.