Antalya Empati Özel Eğitim Merkezi’ni Ziyaret Ettik

Her türlü iş birliği çabası aslında var olan ya da olabilecek ortak bir problemi ya da durumu çözme süreci/çabası ile başlar. İş birliğine ilişkin diğer modellerin özünde de yine problemi ya da durumu ortaklaşa çözme yatar. Problemi ortakla­şa çözme süreci, karmaşık ve zor bir süreçtir ve bazı alt süreçleri içinde barındırır.

Bu vesile ile Antalya Empati Özel Eğitim Merkezi ile görüşmelerde bulunduk. Algı Özel Eğitim Kurumları kurucuları, Parin YAKUPYAN ve Algı ABA Terapi Merkezi koordinatörlerinden Psikolog Elif SANAL ÇALIK tarafından gerçekleşen ziyarette Empati Özel Eğitim Merkezi kurucuları İmre ÖZALP KARATAŞ ve Zeynep KELEŞ ve Zihin Engelliler Öğretmeni Vefa BİLİCİ ile bilimsel eğitim programları, bireysel eğitim programları ve Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.