fbpx

ABA Yöntemi

ABA Yöntemi

Bu yöntemde bireyin davranışları ve davranışlarıyla ilgili çevresel faktörler detaylı olarak
incelenir ve analiz edilir. Davranış değiştirme yaklaşımları arasında en sık kullanılan
yöntemdir.

Aba Yaklaşımının Güçlü Yanları;
– Kısa zamanda olumlu davranışlar kazandırma, problem davranışların azaltılması, davranış
değiştirme mümkün olmaktadır.
– Aba, somut gözlemlerden yola çıkar ve böylece bireye kazandırılmak istenen davranışın
gözlemlenip gözlemlenmemesi önemlidir.
– Uygulanan pekiştirme tarifeleriyle davranışın kalıcılığını sağlamak mümkündür.
– Öğretmenler ve diğer kişiler tarafından göreceli olarak daha rahat öğrenilir.
– Sürekli yapılan değerlendirmelerle eğitimin etkililiğinin artması sağlanır.
– Bilimsel dayanaklı bir uygulamadır.
– Farklı özellikteki bireylerle farklı ortamlarda ve farklı davranışlara yönelik olarak kullanılabilir.
– Çok çeşitli becerilerin öğretiminde kullanılabilir.
– Bireylerin bağımsız yaşam becerilerini dikkate alarak işlevsel olan becerilerin öğretimine
önem verir.
– Somut verilere dayanır (data-analiz) vs.

Eleştiriler;
– Veri toplama ve analiz sürecinin zaman alması
– Pekiştireçlerin rüşvet olarak düşünülmesi
– Bireyleri robotlaştırdığı

Ancak;

– Sistematik veri toplama ve değerlendirmeler öğretimsel kararlar almak için sağlam temeller
oluşturmaktadır.
– Yeni davranışın kazandırılması ancak pekiştireçlerin etkili bir şekilde kullanıldığında ve sistemli
olarak silikleştirildiğinde mümkün olmaktadır. Bunun dışında rüşvet hak edilmeyen ve uygun
olmayan durumlarda verilmektedir.
– Uygulamalı davranış analizine dayalı öğretim yöntemlerinde hak edilmeyen ya da uygun
olmayan yöntemler söz konusu değildir.
– Uygulamalı davranış analizine dayalı eğitimlerin bireyler üzerindeki olumlu etkileri bilimsel
araştırma sonuçlarıyla desteklenmiş olmakta ve güçlü yanları nedeniyle öğretim ve eğitim
ortamlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

 

Düzenleyen
Burcu KAYA
Okul Öncesi Öğretmeni
ABA Program Koordinatörü

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+

 

DUYURU

ALGI ABA TERAPİ MERKEZİNİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HK;

ALGI ABA TERAPİ ve ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ

2007-2008 Akademik Yılında eğitim ve öğretime başlayan kurumumuz, bu sene 12. yılını geride bıraktı. 12 yıllık gelişimimiz içinde, Dünya ve ülkemiz özel eğitim tarihinden, kültüründen ve camiasından güç aldığımız kurumumuz, aynı zamanda geleceğe vizyoner bakan anlayışla da önümüzü açtı. Bu anlamda açıldığımız günden bu güne, topluma faydalı olabilmek adına çıktığımız yolda, sistemimizde devam eden tüm çocuk ve ailelerimizin yaşam kalitelerini yükselttik ve yükseltmeye de devam ediyoruz. 7 Dokunuş ismini verdiğimiz takvim yaşı ile gelişim yaşını eşitlediğimiz çocuklarımızın sayısı da gittikçe artmaktadır. Saygın, itibarlı, güvenilir bir “Algı” oluşturmaya devam ediyoruz.

Amerika Atlanta’da bulunan, 2012 yılından bu güne know-how aldığımız ALL KİDS FİRST kurumu, BHCOE– Behavior Health Center of Excellence kurumu tarafından akreditasyona layık görülmüştür. Aile ve terapist memnuniyetinde, aile eğitiminde, terapist hizmet içi eğitiminde, ABA etik kurallarında, terapist kualifikasyonunda, ABA alanında, öğrenci gelişim oranı alanlarında  %95 başarı kriterini yakaladığı için bu yetkiyi hak etmiştir. Partnerimizin bu akreditasyona layık görülmesinden dolayı gururluyuz.

ALGI GRUP bünyesinde yer alan ve AR-GE birimimiz olan ALGI ABA TERAPİ MERKEZİ; ABA Terapi beraberinde sırasıyla, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi, oyunla tedavi, çocuk gelişim testleri, zihin kuramı, yetişkin psikiyatrisi, beslenme ve yeme bozuklukları yaklaşımları ile çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirmektedir. Tüm bunların ışığında bugün sizlerle uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve yeni bir uygulama olarak kurumumuza kazandıracağımız, “oyun temelli sosyal beceri grupları” ndan da bahsetmekten gurur duyuyorum. En geç bu yıl sonuna kadar tam gün ve yarım gün programları ile karşınıza çıkmaya hazırlanıyoruz. Böylelikle bir çatı altında, özel çocuklarımız ve aileleri için gerekli tüm eğitim öğretim ortamının var olmasını sağlamış olacağız.

Bu bağlamda bizler de gördük ki, sadece ABA Terapi yapmıyoruz. Zaman içinde hizmet çeşitliliğimize kattığımız ve katacağımız başlıklardan dolayı ismimizin yanına ek getirmek kaçınılmaz gibi duruyordu. “Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi” olarak bundan böyle anılmaktan gurur duyacağımızı bildirmek isterim.

Çok güçlü bir kadro ve uyumlu bir takım çalışması ile yapılacağına inandığımız, eğitimde yüksek standartların gerçekleştirilmesi, tüm programlarımızın buna hizmet etmesi en büyük dileğimizdir.

Sevgilerimle,

Selim Parlak

Kurucu / Direktör

Algı ABA Terapi ve Çocuk  Gelişim Merkezi