Canlıların genetik özellikleri ve yaşamda kalabilmelerine bağlı olarak geliştirilen davranıştır. Bireyin isteğine bağlı olmayan refleks olarak ortaya çıkan davranışlardır.