İsmail BIYIKLI

ABA Program Süpervizörü
Aile Danışmanı – Klinik Psikolog

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul/Sarıyer’de tamamladı. Psikoloji okumak küçük yaşlarda en büyük hayalleri arasında yer alıyordu. Bu hayalini İstanbul Gelişim Üniversitesi-Psikoloji bölümünü burslu kazanarak gerçekleştirdi ve başarıyla mezun oldu.

Lisans öğrenimine devam ederken çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. Bunun yanı sıra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği Erkek Şizofreni hastalarıyla uzun dönem staj programı gerçekleştirdi. Anaokullarında aile içi eğitim konusunda ailelerle eğitimler gerçekleştirdi. Lisans tezini “Aile İçi İletişim” konusunda yazdı ve bu konuda eğitimler vermeye devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını bitirdi ve Yüksek lisans tezini ise “Çocuklarda İnternet Bağımlılığı, Anksiyete ve Depresyon” ilişkisi üzerine yazdı. Yüksek lisansın ardından Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde; otizm, mental retardasyon, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış çocuklarla çalıştı aynı zamanda psikolojk danışmanlık merkezinde oyun terapisi uygulamaya başladı. Bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde bir yıl müdür yardımcısı olarak çalıştı. Aile Danışmanlığı Sertifika Programını süpervizyonlu olarak tamamladı ve Aile Danışmanı olarak çalışmalar yapmaya başladı.

Bunların yanı sıra; Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Uygulamalı Davranış Analizi, Çözüm Odaklı Terapi, Masal Terapisi, Cinsel Terapi, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda İletişim Becerileri, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Müdahaleleri, Çocuk Psikolojisi, Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Öğretimi, Temel Portage Eğitimi, Çocuklarda Beden Dili Çalışmaları, Çocuklarda Etkili İletişim Becerileri eğitimlerimin hepsini süpervizyonlu olarak bitirdi. Çalışmalarına Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezinde devam etmektedir.