İsmail BIYIKLI

ABA Terapisti

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul/Sarıyer’de tamamladı. Psikoloji okumak küçük yaşlarda en büyük hayalleri arasında yer alıyordu. Bu hayalini İstanbul Gelişim Üniversitesi-Psikoloji bölümünü burslu kazanarak gerçekleştirdi ve başarıyla mezun oldu.

Lisans öğrenimine devam ederken çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yaptı. Bunun yanı sıra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği Erkek Şizofreni hastalarıyla uzun dönem staj programı gerçekleştirdi. Anaokullarında aile içi eğitim konusunda ailelerle eğitimler gerçekleştirdi. Lisans tezini “Aile İçi İletişim” konusunda yazdı ve bu konuda eğitimler vermeye devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını bitirdi ve Uzman Klinik Psikolog olarak; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ve Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde; otizm, mental retardasyon, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış çocuklarla çalıştı. Yüksek lisans tezini ise “İnternet Bağımlılığı, Anksiyete ve Depresyon” ilişkisi üzerine yazdı.

Bunların yanı sıra; Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Masal Terapisi, Cinsel Terapi, Otizmli Çocuklarla İletişim Becerileri, Çocuklarda Etkili İletişim Becerileri eğitimlerimin hepsini süpervizyonlu olarak bitirdi. Çalışmalarına Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezinde devam etmektedir.