Disleksi Testi 'ne Hoş Geldiniz.

Disleksi testinin amacı, çocuğunuzda disleksi belirtileri olup olmadığını keşfetmektir. Dolduracağınız bu test tanı veya teşhis koyma amacıyla hazırlanmamıştır. Ancak testi doldurulan çocuğunuzun disletik özelliklerin birçoğu görülüyorsa, uzmana başvurması ve daha detaylı bir taramadan geçmesi önerilmektedir.

1. 
Okuması akranlarının seviyesinin altındadır.
2. 
Yavaş Okur
3. 
Okurken ses/hece/kelime atlar ya da benzeterek okur
4. 
Kelimeleri hecelerine ayırmakta zorlanır
5. 
Okurken bazı harfleri karıştırır (b-d-p-n-m...)
6. 
Sınıf seviyesinde bir metni anlamakta zorlanır. (Başkası okursa daha iyi anlar)
7. 
Bir hikaye okumakta, dinlemekte veya özetlemekte zorlanır
8. 
Okuyarak bilgi edinmekten kaçınır
9. 
Akranlarına göre yavaş ya da okunaksız yazar
10. 
Yazarken kelimeler arasındaki boşluğu ya da satır çizgisi takibini ayarlayamaz
11. 
Yazarken bazı harf ve sayıları karıştırır. (b-d-s-ş-4-7-2-5...)
12. 
Kelimeleri yanlış yerden böler, harf/hece atlar ya da ekler
13. 
Yaşıtlarına göre insan, saat gibi spesifik şeylerin çizimi kötüdür
14. 
Tahtadan not alırken zorlanır
15. 
Yazım kurallarına uymakta ya da hatırlamakta zorlanır
16. 
Rakamları ters yazar ya da karıştırır. (7F-4-7,2-5...)
17. 
+,-,x,/ sembolleri karıştırır
18. 
Problemleri anlamakta güçlük yaşar, işlem sırasına karar veremez
19. 
İlk işlemin sonucunu doğru cevap sanır
20. 
Hangi işlemi neden yapılacağını algılayamaz
21. 
Soyut kavramları ve uzamsal algıları kavramada güçlük yaşar
22. 
Simetrik şekillerde şaşırır
23. 
Okulda ve hatta bir önceki derste öğrendiklerini unutabilir
24. 
Zamanını yönetmekte güçlük yaşar
25. 
Bir iş yaparken gereksiz ayrıntılarda kaybolur
26. 
Yıl, ay, gün, mevsim gibi kavramları karıştırır. (Hangi aydayız? -Kış) gibi.
27. 
Kendini ifade etmekte zorlanır
28. 
Yön-yönelim, zaman kavramlarını karıştırır. (altında, yukarı-aşağı, dün-bugün, önce-sonra, sağ-sol)
29. 
Esprileri, deyimleri algılamada güçlük yaşar
30. 
Konuşurken bazı eylemleri sözcük gruplarını karıştırır. (mendil ıslak, yukarı indim...)
Adı Soyadı
E-Mail
Telefon Numarası
Yaşadığınız Şehir
Çocuğunuzun Yaşı