[heading text=” Otizm Spektrum Bozuklukları İçin Kırmızı Bayrak (9-30 Ay Arasında)”]
•   Çocuk gülümsemeye yanıt vermez veya sadece evde tanıdık kişilerle bunu yapar.
•   Onunla konuştuğunuzda yüzünüze bakmaz veya nadiren bakar, aile de bunun sıklıkla böyle olduğunu söyler.
•   Çocuk başkalarının dikkatini bir oyuncağa, ona işaret ederek çekmeye teşebbüs etmez, kendi ilgilendiği olay veya nesneye işaret ederek başkası ile ilgisini paylaşmaz.
•   Çocukla etkileşime girmek zordur, sadece kısa süreli etkileşim kurulabilir. Ebeveyn çocuk ile etkileşimin kısa süreli olduğunu veya sadece çok sevdiği etkinliklerde ve tanıdıklarla etkileşimi sürdürdüğünü söyler.
•   Çocuk ebeveynin davranış ve eylemlerini taklit etmez, ya da ebeveyn sadece söylediğinde bunu yapar.
•   Çocuk işaret ettiğiniz objeye bakmaz ve ebeveyn bunun genelde böyle olduğunu ancak gözünün önünde bir obje tuttuklarında ona baktığını söylerler.
•   Adını çağırdığınızda adına bakmaz, anne-baba da bunun evde de sıklıkla böyle olduğunu belirtir.
•   Çocuk 5 sessiz harften daha fazlasını çıkaramaz (12 ay üstü çocuklar), ebeveyn bunun evde de böyle olduğunu bildirir.

Kaynak: Nahit Motavalli Mukaddes’in “Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip” kitabından alıntıdır.