[heading text=”Otizm Spektrum Bozukluğu Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçekler”]

OSB Değerlendirmede Kullanılan Ölçekler TARAMADA KULLANILAN ARAÇLAR

18-30/36 ay için:

 • CHAT (The checklist for autism in toddlers) (Baron-Cohen 1992).
 • M-CHAT (The modified checklist for autism in toddlers)

2-4 yaş arası için:

 • Sosyal iletişim soru listesi (SCQ) (Berument 1999).

Okul çağı çocuk için:

 • Otizm spektrum araştırma soru listesi (ASSQ) (Ehlers&Gilberg 1993).

Yaşam Boyu:

 • The Autism Quotinent (AQ) (Baron-Cohen 2001, Köse 2010)

TANISAL DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR

 • Sosyal –iletişimsel bozukluk tanısı koyma (Diagnosis of Social and Communication Disorderi DISCO, Wing 2002).
 • Otizm tanısal görüşmesi ( The Autism Diagnostic interwiev-revised) ( ADI-R, Lord ve ark. 1994) 3) 3-di (Skuse 2004).
 • Otizm spektrumu veya Asperger tanısal görüşmesi (ASDI, Gilberg ve 2001).
 • Otizm tanısal gözlem listesi (ADOS Di lavore 1995).

OSB SEMPTOMLARININ ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİREN ÖLÇEKLER

 • CARS: Çocukluk çağı otizm değerlendirme ölçeği (shopler 1980, İncekaş 2009)
 • ABC (Otizm davranış listesi) (Krug 1980)

İŞLEV DÜZEYİNİ ÖLÇMEKTE KULLANILAN ARAÇLAR

 • Vineland adaptif davranışlar ölçeği (Sparrow 1984)
 • GAF: genel işlev düzeyini değerlendiren ölçek

Kaynak: Nahit Motavalli Mukaddes’in “Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı ve Takip” kitabından alıntıdır.