Eğitim Sürecindeki Sürekliliğe Dikkat Ediniz

Değerli Ailemiz,
Bildiğiniz gibi özellikle doğal ortamda, doğal yollarla öğrenmekte güçlük yaşayan çocuklarımıza gerekli olan yeni becerileri öğretirken daha yapılandırılmış ortamlarda, daha sistematik olarak çalışmayı amaç ediniyoruz. Aynı zamanda bu yeni becerileri sistematik olarak çalışmak kadar, yapılan deneme seanslarının (biz buna ayrık denemeler diyoruz) sıklığı ve çocuğun günlük yaşamı içinde eşit dağılımı da çok önemlidir. Çocuklarımızın yeni becerileri doğal ortamda öğrenememelerinin bir nedeni de aslında, yeni beceriyi öğrenecek kadar yeterli sıklıkta deneme imkanı bulamamalarıdır. Biz eğitim modelimizde ABA yaklaşımını kullanarak çocuklarımıza bu fırsatı yaratıyoruz.

Tahmin edersiniz ki yeni bir becerinin kazandırılması belli bir süreci gerektiriyor. Bazen günler, bazen haftalar ve bazen de aylar süren bir süreçten oluşuyor. Bu süreci hızlandırmanın en etkili yollarından biri de bu süreci kesintiye uğratmamaktır. Çünkü bu ayrık deneme seanslarından oluşan eğitim süreci her kesintiye uğradığında araya giren zaman dilimi bir önce öğretilmeye çalışılan becerinin unutulmasına sebebiyet verebiliyor.

Dolayısıyla bir önceki eğitim seansının üzerine inşa edeceğimiz yeni bir seans yerine, bir önceki seansın tekrarı olan yeni bir seans yapmak durumunda kalabiliyoruz. Bu da çocuğunuz açısından zaman kaybı oluyor. Çocuğunuzun zamanının kıymetli, boşa harcanacak vaktinin olmadığı konusunda hemfikir olduğumuzu düşünerek, sizden ricamız, elinizden geldiğince bu eğitim sürecindeki sürekliliği en üst düzeyde tutmanız.

Bir başka deyişle çocuğunuzun öğrenme hızını sekteye uğratabilecek kesintileri minimumda tutmanız. Bunu da, çocuğunuzun programının en az haftanın 5 günü, eşit dağılımlı olarak uygulanmasına destek vererek sağlayabilirsiniz.