Çalışma programımız (ABLLS)

Değerli Ailemiz,
ABLLS (The Assessment of Basic Language and Learning Skills) temel dil ve öğrenme becerilerini 25 beceri alanına ayırarak kendi içinde de
hiyerarşik biçimde alt basamaklarını en ince detaylarına kadar kapsadığı için Amerika’da tüm ABA uzmanlarının eğitim programlarını yazarken en çok kullandığı, kendine özel bir materyal kiti olan değerlendirme programıdır.

ABLLS Programının ayrıntıları şöyledir;

A- Pekiştirecin Etkisi ve İşbirligi ( Cooperation and Reinforcer Effectiveness)
B-Görsel Performans (Visual Performance)
C-Alıcı Dil ( Receptive Language)
D-Motor Taklit ( Motor İmitation)
E- Ses Taklidi ( Vocal İmitation)
F- İstek bildirme ( Request)
G- Adlandırma ( Labeling)
H-Pragmatik Dil ( İntraverbal)
I- Spontan Konuşma ( Spontaneous Vocalization)
J- Gramer Sözdizimi (Syntax and Grammar)
K- Oyun ve Eğlence ( Play and Leasure)
L-Sosyal İlişkiler ( Social İnteraction)
M-Grup Komutları ( Group İnstruction)
N-Sınıf Rutini ( Classroom Routines)
O- Cevapların Genellenmesi ( Generalized Responding)
P- Okuma ( Reading)
Q- Matematik ( Math)
R- Yazma (Writing)
S- İmla Heceleme (Spelling)
T- Giyinme ( Dressing)
U-Yemek Yeme ( Eating)
V- Özbakım ( Grooming)
W-Tuvalet Becerileri ( Toileting)
X-Kaba Motor ( gross motor)
Y-İnce Motor ( fine motor)