Girdi yapan habes

ABA (Applied Behavior Analysis (UDA – Uygulamalı Davranış Analizi)) Eğitimi 2. Modül Gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa 2012 yılından beridir, daha önce yapılmış seminerlerden farklı olarak, ABA (Uygulamalı davranış analizi) alanında çalışacak profesyonelleri yetiştirmek üzere All Kids First, LLC. ve Algı ABA Terapi Merkezi işbirliği ile Algı Akademi bünyesinde bir eğitim serisi düzenlenmektedir. ABA Yöntemlerinin 5 modüllük serinin içinde yer alan 2. Modül eğitimi Lovaas Yöntemi / DTT (Discrete […]