Video Model İle Öğretim Nedir?

Otizmli bireylerin görsel uyaranlar aracılığıyla öğrenmeye eğilimli oldukları, teknolojiye olan ilgileri gibi özellikleri videoyla model olma uygulamalarının geliştirilmesine neden olmuştur. Videoyla model olma uygulamasında bireyin kazanması hedeflenen becerilerin bir model tarafından sergilenmesinin videoya kaydedilmesi ve bireyin bu görüntüleri izleyerek beceriyi öğrenmesi hedeflenir. Videoyla model olma uygulamaları farklı biçimlerde gerçekleştirilebilmektedir. Bireyin gereksinimine göre becerinin bir basamağı çekilerek bireye izletilebilir ya da becerinin tamamı çekilerek bireye izletilebilir.