Deniz YILMAZ

Eğitim Ar-Ge Koordinatörü

2007 yılında Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği, 2018 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri tezli yüksek lisans programından mezun olmuştur. Uzmanlık tezini “Okul öncesi dönemde yer alan otizmli çocuklar için mobil yazılım tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirmesi” üzerine yazmıştır. 2008 yılından itibaren Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda eğitimcilik (2008-2013) ve formatör eğitimcilik (2013-2015) görevlerinde bulunmuştur. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletinde bulunan Princeton Çocuk Gelişimi Enstitüsü’nde staj yapmıştır. 2015 ve 2018 yılları arasında Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü olarak çalışmış ve Türkiye genelinde özel eğitim alanında çalışan öğretmen ve otizmli çocuk sahibi ailelere Uygulamalı Davranış Analizi konusunda çeşitli eğitimler vermiştir. 2018 yılında çalışmalarına ara veren Yılmaz, bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiş ve 2019 yılında görevine Tohum Otizm Vakfı’nda Ar-Ge Birimi Eğitim Koordinatörü olarak geri dönmüştür. 2022 yılında TEMA Vakfı’nda Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Yılmaz şu anda Algı Özel Eğitim Kurumları’nda Eğitim Ar-Ge Koordinatörü olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Yılmaz, Deneyimsel Öğrenme Eğitmenliği, Gilliam Otistik Bozukluklar Derecelendirme Ölçeği-2, ETEÇOM, İVO-ODS, Prelimary English Test (PET) sertifikalarına sahiptir. Özel eğitim konusunda ulusal ve uluslararası projelerde keyexpert, saha eğitimcisi ve eğitim koordinatörü olarak yer almış olup, kendisinin ulusal ve uluslararası kongre kitapçıklarında yayınlanmış pek çok çalışması ve bölüm yazarı olarak yer aldığı kitaplar bulunmaktadır.Türkiye’de ilk kez pandemi döneminde özel eğitim webinar serilerinin düzenlenmesi ve özel eğitim alanında dijital materyallerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunmuştur. Çeviri ve yeni materyaller geliştirerek özel eğitim alanına yaklaşık 400 eğitim materyali kazandırmıştır. Çalışma alanları arasında deneyimsel öğrenme, otizmli çocuklar için mobil yazılım geliştirme, yetişkinlere yönelik e-içerik geliştirme, özel eğitimde aile ve öğretmenler için materyal geliştirme, öğretmenlerin mesleki gelişimi, otizmli çocuk sahibi ailelerin eğitimi, özel eğitim ve eğitim teknolojileri gibi konular yer almakta olup eğitim teknolojileri ve yaygın eğitim alanında çalışmalarına devam etmektedir.