Beyza İPEK

ABA Terapisti

Lise eğitimini Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2018 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi psikoloji bölümünü burslu bir şekilde kazanmıştır. Lisans eğitimi boyunca birçok gönüllü staj, sosyal sorumluluk projeleri ve bilimsel araştırmalarda görev almıştır. Psikoloji lisans döneminde Türk Psikologlar Derneği Öğrenci Komitesi başkanlığı yapmış; birçok projede gönüllü olarak yer almıştır. 

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul Balıklı Rum Hastanesi Vakfı AMATEM servisinde gönüllü olarak staj yapmıştır. AMATEM servisinde bağımlılık ve patolojik rahatsızlıklar üzerine gözlem ve araştırmalar yapmış; günaydın toplantıları, bağımlılık grup terapileri, konsey vizitlerine etkin katılım sağlamıştır. Serviste resim, spor ve müzik terapilerine destekte bulunmuştur.  Lisans son sınıfta Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi’nde staj yaparak ABA terapi gözlemleriyle saha bilgisini genişletmiştir. Staj süresi boyunca özel gereksinimli çocuklar hakkında çeşitli akademik okumalar ile gelişimine devam etmiştir. Çalışmalarına Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi’nde Psikolog ve Terapist olarak devam etmektedir.