Asena Merve TAŞAR

ABA Terapisti

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden tam burslu olarak mezun olmuştur. Otizmli bir kardeşe sahip olduğu için kendini özel eğitim alanında geliştirmeye karar vermiştir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü stajyer, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajyer olarak çalışmalarını tamamlamıştır.

Üniversite psikoloji kulübünde alana yönelik çeşitli okumalar düzenlemiştir. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı ve Eğitimi programında yüksek lisans yapmaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca “Aile İçi Ekonomik Şiddet Ölçeği” başlıklı ölçek geliştirme çalışmasını sürdürmüştür. Ardından “Aile İçi Ekonomik Şiddet ile Toplumsal Cinsiyet Adaleti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” adlı çalışmasının sunumunu Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Konferansı’nda gerçekleştirmiştir.

Aynı süreçte kanserli bireylerin aileleri için geliştirilen “Bir Nebze Olsun” isimli sosyal sorumluluk projesininde proje kurucusu olarak görev almıştır. Yüksek lisans eğitiminin ardından Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Özel bir kurumda ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere gönüllü olarak danışmanlık vermiştir. Çalışmalarına Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezinde devam etmektedir.