Ahmet KAYA

ABA Terapisti

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Mersin’de tamamladıktan sonra lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi’nde başlamış ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.

Lisans eğitiminin üç yılında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde yardımcı öğretmen olarak grup derslerine, bireysel derslere ve enstitü bünyesinde yapılan çalışmalara katılmıştır. Bunun yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk ve eğitim projelerine gönüllü olarak aktif katılım göstermiştir

Üniversite eğitimi sırasında Engellilerde Cinsel Gelişim, Cinsiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma Eğitimi, GOBDÖ-2-TV Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği uygulayıcı eğitimi, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) uygulayıcı eğitimi, IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti uygulayıcı eğitimlerini tamamlamıştır. Üniversite süreci boyunca birçok seminer, panel, konferans ve eğitime katılmıştır.

Aynı zamanda rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim okullarında staj yaparak gözlem ve tecrübe edinme imkânı yakalamıştır. Çalışmalarına Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi’nde devam etmektedir.