Pekiştirme Nedir?

İzlediği davranışın oluşum sıklığını arttıran davranış sonrası çevresel olay  ya da durumdur.