Olumsuz Pekiştirme Nedir?

Davranışı izleyen durumda ortamdan bir itici uyaranın kalkması ve buna bağlı olarak o davranışın ilerde yapılma olasılığının azalmasıdır.