Olumlu Pekiştirme Nedir?

Davranışı izleyen durumda davranışın ileride yapılma olasılığını arttırıcı uyaranın varlığıdır.