Kontrol Edici Olmayan İpucu Nedir?

Bireyin doğu tepkide bulunma olasılığını arttıran ancak kesinleştirmeyen ipucudur.