Özge Özgeç Gürel

Özge Özgeç GÜREL

Program Koordinatörü

İstanbul Bilim Üniversitesi psikoloji mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Çevre Koleji Anaokulunda ve Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji alanında staj yapmıştır. Mezuniyeti sonrasında, Kocaeli’nde ve Ümraniye’de faaliyet gösteren Özel Eğitim Merkezlerinde psikolog olarak çalışmıştır. 8 ay boyunca ; DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanılı çocuk eğitimi, Üstün Zekalı çocuk eğitimi ve Özel Öğrenme Güçlüğü ( ÖÖG) yaşayan çocuklara bireysel danışmanlık hizmeti vermiştir. Çocuk ve ergen psikolojisi alanında; Wiscr-r Zeka Testi, AGTE Gelişim Testi, Cattell 2A ve Cattell 3A Zeka Testleri, Frostig Görsel Algılama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Benton Görsel Bellek Testi (F ve G formu), Peabody Resim Kelime Testi, Gessell Gelişim Figürleri Testi, LUİSA Duss Psianalitik Hikayeler Testi, CAT (Çocuklarda Tematik Algılama Testi), Porteus Labirentleri Zeka Testi ve GOOD-ENOUGH –HARRİS Bir İnsan Çiz Test uygulayıcı eğitimleri vardır. Ayrıca, ‘’Yeşilay Bağımlılık Terapisi’’ ve ‘’Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi’’ eğitimlerine sahiptir.

Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı (ETEÇOM) uygulayıcı eğitimi ve Otizm Spektrum Bozukluğu grubunda yer alan çocukları değerlendirme aracı olan PEP-R (psiko Eğitimsel Profil Ölçeği) eğitimi bulunmaktadır.

Nöropsikoloji alanında, Montreal Cognitive Assessment, Addenbroke’ Cognitive Examination-Revised, Kısa Mental Durum Değerlendirmesi, Wecshler Memory Scale Alttestleri, Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi, Stroop Testi, Sözel Akıcılık Testleri, Saat Çizme Testi, Soyuttta Düşünme Değerlendirilmesi, Luria Çizimler ve Luria Motor Sekansları testi, Yap-Yapma (Go-No-Go) Testi, İz Sürme Testi (Trail Making Test), Winsconsin Kart Eşleme Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi, Şekil Kopyalama, Adlandırma Testi (Boston Noming Test), Çizgi Bölme, Daire Tamamlama, İşaretleme ve Harf İptali Testleri, Simultanagnozi Test eğitimlerinde uygulayıcı yetkinliğine sahiptir. Çalışmalarına Algı ABA Terapi Merkezi’nde devam etmektedir.