Osman Haluk ARSLAN

Psikiyatri Uzmanı

2016 ve halen : Pozitif Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniği’nde psikiyatri, psikoterapi, uzmanlığı alanlarında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde bulunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Gayrettepe Florence Nihtingale Hastanesi’nde ve Fransız Lape Hastane’ sinde yatarak tedavi gören hastalara konsültan psikiyatri uzmanı olarak hizmet verebilmektedir. Aynı zamanda Algı ABA Terapi Merkezinde Yetişkin Psikiyatri Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

2012 – 2016 : Özel Fransız Lape Hastanesinde Psikiyatri Uzmanlığı, Başhekim Yardımcılığı, klinik uygulamalarda koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur.

2005 – 2012 : Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Adli Psikiyatri Eğitim Kliniği ve AMATEM ( Alkol Madde Tedavi ve Araştırma Merkezi) ’inde başasistan olarak çalışmalarını sürdürmüş, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Psikiyatri Kliniği’nde çalıştığı dönemde Aile Mahkemeleri, Hukuk ve Ceza Mahkemeleri ve diğer mahkemelerce istenen bilirkişilik hizmetlerinde aktif olarak görev ve sorumluluklar almıştır. Genel Psikiyatrik hastalıkların tedavileri beraberinde Psikiyatrik hastalığı olan adli hastaların topluma kazandırılma süreçlerinde tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında aktif olarak bulunmuştur.

 1998-2005 : Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden geçici görevlendirme ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev almış, Hastanenin Psikiyatri Bölümü Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalıştığı dönemde özel muayenehane çalışmalarının beraberinde İstanbul Florence Nihtingale Metropolitan ve Avrupa Hastanelerinde “ Konsültan Psikiyatrist ” olarak çalışmıştır. Metropolitan Hastanesinin uluslararası akreditasyon (JCI) almasında psikiyatri bölümü hizmetlerinin düzenlenmesinde bulunmuştur.

1991 – 1998 : İstanbul – Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlamış, Asistanlığının son yıllarında İstanbul Balıklı Rum Vakfı Psikiyatri Kliniklerinde psikiyatrik ayaktan ve yatan hastaların nöbet hizmetlerinde çalışmıştır. Uzmanlık sonrası Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim kadrosuna Başasistan olarak atanmıştır.

1987 – 1991 : Mecburi hizmet olarak Ordu ilinde Sağlık Ocağı Hekimliği ve 15 ay Yedeksubay Tabip olarak askerlik görevi yapmıştır.

1991 – 1987 : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’den mezun olmuştur.

 

Sertifikalar

. İşyeri Hekimliği Sertifikası (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, İRİS Akademisi)

. Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Sertifika Programı (İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi)

. Psikometrik İnsan Kaynakları Bataryası Eğitimi sertifikası ( İstanbul Üniversitesi, Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ), Personel işe alımlarında beş yönlü kişilik envanteri uygulama, mesleki eğilim ve uygunluk test uygulamaları

 

Üye Olunan Topluluklar

 .İstanbul Tabip Odası

.Türkiye Psikiyatri Derneği