Ebru AÇIKGÖZLER

ABA Terapisti

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca çeşitli sosyal dayanışma projelerinde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara gönüllü olarak drama, dışavurumcu sanat atölyeleri ve psikolojik danışmanlık yapmıştır. İstek Koleji’nde ve Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde staj yapmış ve çeşitli psikolojik testlerin eğitimi almıştır. Mezun olmadan önce Yeditepe Atlas Rehabilitasyon merkezinde otizmli okul öncesi yaş gruplarıyla çalışmış ve psikolojik danışman asistanlığı yapmıştır. Şimdi ise sosyal sorumluluk projelerine maddi destek sağlamak için kurulumda da bulunduğu Sosyal İnovasyon Laboratuarı (SOIL)’nda liseli gençlere dışavurumcu sanat atölyeleri yapmakta ve ALGI ABA terapi merkezinde terapist olarak çalışmaktadır.