Burcu ELELE

Yönetici Asistanı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Sakarya/Adapazarı’nda tamamladı. Üniversite öğrenimi için çocukluğundan beri hayali olan psikoloji bölümünü kazanarak İstanbul Ticaret Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirdi.

Lisans yılları boyunca birçok yerde staj yaparak mesleğini uygulamalı olarak deneyimleme şansı yakaladı. Staj yaptığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikiyatri kliniğinde erkek şizofreni hastaları ile çalıştı. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda gönüllü olarak çalışmalar yaparak, Yeniden Özgürlük Projesi (ESSEP) ve Gençlik Merkezi Programı (GEM) ‘nda aktif görevlerde bulundu. ‘Suça sürüklenmiş çocuklarla’ çalışma fırsatı yakalayarak İstanbul Açık Çocuk Cezaevleri’nde çocukların psikososyal gelişimini destekleyici çalışmalarda bulundu. Lisans hayatı boyunca Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Programı’nda (TPÖÇG)  aktif görev aldı. Psikologların meslek yasasını gündeme getirmek amacı ile kurulan Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu’nda (PÖMYAP) okul temsilciğini alarak çeşitli illerde çalıştaylar düzenledi. Lisans eğitiminin son yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimini tamamlayarak İstanbul Çağrıbey Anadolu Lisesi’nde sınav kaygısı yaşayan lise öğrencileri ile uygulamalı olarak çalışmalar ve seminerler düzenleyerek, öğrencilerin sınava yönelik motivasyon düzeylerini yükseltmek ve kaygılarını azaltmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

Lisans eğitiminin bitiminde İstanbul Ticaret Üniversitesi Aile Danışmanlığı Tezli yüksek lisans bölümünü %60 başarı bursu ile kazandı. Yüksek lisans öğrenimine devam ederken, rehabilitasyon merkezlerinde kurum müdürü ve psikolog olarak görev aldı. Bu süre zarfında otizm, mental retardasyon ve özel öğrenme güçlüğü tanısı olan çocuklar ile çalışmalar yaptı. Çalışmış olduğu kurumlarda anne babalara yönelik seminerler düzenleyerek ve aktif olarak seans görerek aile danışmanlıkları yaptı. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca birçok seminer ve eğitimlere katıldı. Objektif ve projektif test eğitimlerimleri alarak (AGTE (Ankara Gelişim Envanteri), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Okula Hazıroluşluk Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Kelime Söyleyiş Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Cattel 2A-3A Testi, Burdon Dikkat Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Porteus Labirentler Testi, Kent E.G.Y Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, CAT Çocuklar İçin Anksiyete Ölçeği, Çocuklar İçin Depreyon Ölçeği, Çocuklar İçin Hiperaktivite Ölçeği, Kimdir Bu?, Kime Göre Ben Neyim?, Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri, Sınav Kaygısı Ölçeği, Yale Brown OKB, Bir Ağaç Çiz, Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz) testleri uygulama hakkı kazandı. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi tamamlayarak aile danışmanlıklarını bu yaklaşıma göre yürütmektedir. Yüksek lisans tez konusu olarak erken evlilik yapan kadınların karar verme becerileri ile evlilik doyumları arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar yapmaktadır.

2019 yılından itibaren Algı Aba Terapi ve Çocuk merkezinde seans programlama ve yönetici asistanlığı görevini yürütmektedir.