Asena ATAÇ

ABA Terapisti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Öğrenimi sırasında çeşitli STK’larda çocuklarla gönüllü çalışmalar yürütmüş, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmıştır.
Mezuniyetinden sonra çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev almaya başlamıştır. Adile Göncü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 3,5 sene bireysel seanslar ve grup eğitimleri verip, öğrenci ve veli danışmanlığı yapmıştır. 1 sene Güneşli Bahçe Anaokulu’nda müdürlük görevi üstlenmiş ve otizmli öğrencilerin okula oryantasyon süreçlerini de yönetmiştir. Ayrıca normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklarla çalışan bir bilişsel gelişim merkezinin de şube sorumlusu görevini yürütmüştür. Denver II Gelişimsel Tarama Testi uygulayıcı eğitimine sahiptir. Çalışmalarına Algı Aba Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezinde devam etmektedir.