Pekiştirme Tarifesi Nedir?

Olumlu ya da olumsuz pekiştirmenin ne sıklıkla gerçekleşeceğinin belirlenmesidir.