İşlevsel Davranış Analizi Nedir?

Davranış sonucuna ilişkin benimsenen hipotezleri doğrulamak üzere davranışın işlevinin sınanması sürecidir.