Edimsel Davranış Nedir?

Geçmişte davranışın sonucu ortaya çıkan davranış sonrası olaylara bağlı olarak gerçekleşirler. Davranışın sonucunda ortaya çıkan pekiştirici ya da cezalandırıcı sonuca bağlı olarak tekrar sergilenebilir ya da sergilenmeyebilir.